WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Knottfabrikken på Persaune

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Knottfabrikken
En kommunal knottfabrikk ble bygget på Persaune mellom Persaune Hageby Borettslag og Strinda sykehus.

Fabrikken ble påbegynt i november 1944 og satt i drift i april 1945. Hensikten var å produsere knott til generatorene på bilene.

Knott, trekull eller generatorknott var 5-6 ca lang ved, kløyvd i firkantede biter. Veden ble brukt under 2. verdenskrig til drift av forbrenningsmotorer.

Best knott ga de harde løvtreslagene bøk, lønn, alm, ask, eik, bjørk og svartor. 2-2,5 kg tørr knott ga samme energi som en liter bensin. Treslagene med tjæreinnhold som furu var uegnet.

Produksjonen av knott ved fabrikken på Persaune kom aldri over 40 hl pr. døgn. Det var 4 mann som arbeidet der.

Driften ble stanset 23. oktober 1945.Det var avdelingsingeniør Rolf Georg Braun som fikk i oppdrag å forestå avviklingen. Han foreslo å etablere en snekkervarefabrikk i området, men dette kom ikke i gang. Restene av knottfabrikken ble ikke fjernet før tidlig på 1960-tallet.


Beskrivelse

Kilde

  • 1. Hermann Hansen. Heftet om Persaune Hageby