WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kolstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolstad 1952
Kolstadgårdene 1964
Kolstad luftfoto 1978. Foto:Ragde
Bjørndalsbru og Kolstad 2018

Kolstad gnr 42 i Leinstrand herred.

Heimdal historielag forteller:

Gården Kolstad, gnr. 42, bnr. 4, framsto som hovedgården på Kolstad i 1952. Bnr. 1, rett bakenfor, var i sørgelig forfall, selv om den en gang så staselige hovedbygningen med sitt fornemme valmtak fortsatt var bebodd. Lengst bak ses det tredje Kolstad-bruket, bnr. 2, med hovedbygning fra 1875 og mindre bygningsmasse totalt. Hovedbruket midt i bildet var eid og ble drevet av Isak Olsøy, opprinnelig fra Rissa. Han hadde kjøpt gården som ung i 1929 og overtatt en hovedbygning fra ca. 1860 og en driftsbygning fra 1886. Med ei innmark på 111 mål og 150 mål produktiv skog, var det en middels gård han og kona Ebba drev, men med bra utkomme for familien som til sammen telte seks. På østsida av husene falt terrenget bratt, og disse bakkene hadde i alle år vært beitemark for krøtter, som tydelig også har satt sine spor i form av smale terrasser i leirskråningen. 20 år etter begynte ei storstilt utbygging av Kolstad-området, og gården fikk også en hovedvei forbi seg på nordsida, tvers over Bjørndalen i Bjørndalsbrua.


I bygdebok for Leinstrand finnes gårdsbeskrivelsen for Kolstad fra side 354.

Kilder

  • Erling Lauglo. Leinstrand - et lite stykke Norge bind I og II
  • I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr 5. Utgitt 2001