WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Kommunalt styre og stell

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Daværende lærer Per Almaas var ordfører ved starten av 2. verdenskrig.Han ble avsatt av nazistiske styresmakter i januar 1941. Tidligere ordfører Anton Furuseth ble meget motvillig oppnevnt som ordfører fram til 12. juli samme år. Da ble C B Alfsen oppnevnt og satt til 8. mai 1945. 15.5.1945 ble første herredsstyre etter krigen holdt, og fylkesmannen hadde oppnevnt domkirkearbeider Johan Karlsen som ny ordfører. Et midlertidig herredstyre fungerte fram til 15. august samme år da det ble avløst av det herredsstyret som ble valgt i 1937. Det første ordinære formannskap etter krigen ble sammensatt av skoleinspektør Per Almaas (ordfører), domkirkearbeider Johan Karlsen, pleier Hans Taknes, fabrikkarbeider Bjørn Rødde, kommunearbeider Bjarne Hansen, bestyrer Eigil Haugan, kontorsjef Thv. Ø. Michelsen, overkonduktør A. Andreassen, dreier Aksel Nilsen, gårdbruker Axel Haugen, disponent Anton Furuseth og postfullmektig Knut Kvande.Sverre Svendsen ble ordfører 1. januar 1956, men døde etter kort tid og ble etterfulgt av Johan Dahle 28. desember 1958. Han satt til kommunesammenslutningen 1.1.1964.Strinda kommunes administrasjonsbygg i Kjøpmannsgaten var preget av plassmangel og mange etater måtte flytte ut. Nytt bygg ble planlagt, men ble lagt på is.

En rekke nye utbyggingsprosjekter kom i gang, av disse også i samarbeid med Trondheim kommune, bl.a. nytt vannverk basert på Jonsvatnet som kilde.

Sammenslutningsfeiring

8.2.1962 vedtok Strinda kommunestyre å slå seg sammen med Trondheim.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.


Interne lenker