WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kvål Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kvål Øvre i Strinda bygdebok
Kvål Øvre 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Kvål Øvre 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Kvål Øvre, gnr 121/2, i Bratsberg, Øvre Kvåls veg ved Bratsberg kirke.

Etter delingen av Gården Kvål i Bratsberg i 1795 fikk Paul Simonsen (1769-19.1.1819) overta gården etter sin far Simon Paulsen. Han giftet seg med Ane Sivertsdatter , født på Sneeggen 1771, død 23.11. 1834. Hun gift 2 med 24.5.1821 med Ole Pedersen rønningen fra Klæbu. Datteren Marith Paulsdatter (1802-24.12.1880) ble gift 16.4.1820 med gårdmannsønn Anders Svendsen Gisvold (1799-11.4.1873). De tok over gården og fikk 14 barn.

Sønnen Svend Andersen Qvaal (16.8.1836- 31.10.1905) tok over gården i 1869. Han ble gift med Anmne Martha Johnsdatter Kastbrekka (1839-23.1.1892). De hadde 3 barn. Sønnen Anders Svendsen (9.5.1873-) tok over gården i 1897. Han ble gift 30.4.1896 med Pauline Altsdatter Lykstad (1868-). De fikk 5 barn mens de bodde på Kvål Øvre. I 1907 solgte Anders Svendsen gården og flyttet til gården Klefseth på Byneset som de kjøpte i 1910.

Den nye eieren var Iver Johnsen Røstad, født på Lykstadmo 15.5.1855, død på Eklesbakken Nedre 20.1.1916. Han var sønn av Jon Iversen Espås og Martha Sivertsdatter Lykstad. Han ble gift 29.3.1883 med Karen Martha Larsdatter Røstad fra Røstad Vestre. Iver og Karen Martha var husmenn på Røstadmyr før de kjøpte Kvål Øvre. De fikk 9 barn.

Karen og Iver solgte i 1914 gården til sin søstersønn Lars Olsen Dahlen (10.6.1885 - 4.10.1941) og to av hans brødre Olaf og Karl. I 1916 ble Lars eneeier og fikk skjøte utstedt av sin tante Karen. lars ble gift med i 1912 med Tine Herø (21.6.1889-3.8.1985). de fikk 7 barn og ett pleiebarn. Sønnen Ole Dahlen (12.7.1914-) tok over gården i 1945. Han ble gift med Solveig Larsen (9.4.1921-). De fikk 5 barn.

Da den nye Bratsberg kirke skulle bygges, fikk menigheten i Bratsberg fradelt tomt av gården Kvål Øvre til nytt kirkebygg.

Trondheim kommune kjøpte opp gården for utlegging av boligtomter. deler av den opprinnelige gårdsbebyggelsen er borte eller ombygd.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Bygdebok for Bratsberg Annex-sogn. Kåre G. Hugås. 2000.