WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kvål Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kvål Nedre. Foto: Strinda bygdebok 1
Kvål Nedre 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Kvål Nedre 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Kvål Nedre, gnr 121/1 i Bratsberg, vest for Bratsberg kirke.

Etter delingen av Gården Kvål i Bratsberg i 1795 fikk Michel Simonsen (1765-8.12.1844) overta gården etter sin far Simon Paulsen. Han ble gift 14.5.1797 med Maren Halvorsdatter (1761-20.12.1817). De fikk 2 barn og ett fosterbarn. Michel Simonsen solgte gården i 1822 til svigersønnen Bjørn Olsen Solem (1799-8.10.1866) fra Klæbu. Han ble gift 11.6.1820 med datteren på gården Marit Michelsdatter Qvål (1800-3.10.1813). de flyttet senere til Bturåk. Paret fikk 3 barn.

Sønnen Paul Andreas jr. (2.10.1849-) tok over gården i 1882. Han ble gift 7.7.1881 med Kirsten Sivertsdatter Leistad (1853-) fra Malvik. Hun var stuepike på Kvål Nedre i 1875.

Bjørn overdro gården i 1847 til sin datter Berith Martha (21.7.1843-1.4.1895). Hun ble gift 17.6.1847 med lærer Paul Andreas Paulsen Forseth (1814-), sønn av lensmann Paul Larsen Forseth (1762-1817). De fikk 6 barn.

Sønnen Andreas O. Berg kjøpte gården i 1899. Han var gift med Mari Olsdatter. I år 1900 var gården utleid til skole.

I 1903 solgte Andreas O. Berg gården til Johannes Kristian Kristensen Fimland fra Førde (1864-). Han var gift med Ane Madsine Nikoline Olsdatter (1866-). De hadde med seg 4 barn fra Førde, og fikk 3 barn etter at de kom til Kvål nedre. Johannes solgte gården 1911 til Lars Iversen Røstad fra Kvål Øvre.

Lars Iversen Røstad (9.11.1883 - 23.10.1918) ble gift 24.6.1909 med Randi Andersdatter Storløkken fra Meldal (1833-). Senere ble han gårdsbestyrer på Louiselyst.

Han solgte gården Kvål Nedre til Anton Bernhard Grindflaten (6.9.1883-9.3.1951) fra Leksvika. Han var gift med Eline Margrethe Selli (14.9.1882 i Leksvik-18.1.1957). De fikk 3 barn.

Sønnen Asbjørn Margido Grindflaten (22.5.1922-) tok over gården i 1946. Han ble gift med Nora Henriette Selvaag (5.10.1921-) fra Hitra. 3 barn.

Asbjørn Grindflaten solgte Kvål Nedre til sin bror Johan Grindflaten (12.6.1910- 3.6.1995) i 1954, og bygde seg villa på Nyheim 121/20.

Johan Grindflaten fradelte tomt til seg og bygde seg hus på Meieritomta gnr 121/38 der Bratsberg Meieri lå tidligere.

Gården Nedre Kvål ble så i 1974 solgt til Arvid Wåde som hadde forpaktet gården Bratsberg Vestre i 4 år. Arvid Wåde (9.1.1930 i Leksvik-12.9.2005) ble gift med Nelly Pauline Killingberg (17.7.1933 i Leksvik- 12.9.2005). De fikk 3 barn. Datteren Åshild fikk fradelt tomt Kvålstunet 121/53.

Trondheim kommune tok over jorda på gården 12. januar 1983.

Ole Bjørn Nordland forteller;

Omkring 1983 startet søsteren (Borgny?) til Johan og Asbjørn et odelssøksmål for å få kjøpe gården før kommunen kjøpte jorda. Hun tapte, kommunen fikk tildelt jorda med en noen klausuler, bl.a at jorda måtte planreguleres innen 10 år (Trondheim kommune hadde planer om utbygging i Bratsberg, men innfridde ikke klausulkravene innen frist).

Nelly og Arvid Wåde ble boende på gården, og leide jorda fra kommunen inntil de omkom i en dramatisk brann i september 2005. Brannen startet i entre-området i hovedhuset, og spredte seg raskt i hele huset. Den spredte seg videre til låven, som også brant ned til grunnen. Det eneste som stod igjen var de tre betongsiloene, og stål- og betongkonstruksjonen i 1 etasje i nordfløya av låven.

Etter brannen ble sønnen Jarle som under dramatiske forhold hadde berget seg ut fra andre etasje, anholdt og mistenkt for mordbrann. Han ble fengslet, men senere satt fri, og siktelsen henlagt nærmere to år senere.

Han fikk en liten erstatning fra staten, og fikk etter noen år eierskap til gjenværende eiendom (hustomt + litt areal omkring). Saken vekket nasjonal interesse, og var omtalt i flere riksdekkende media. Brannårsaken antas som mest sannsynlig å ha vært feil i det elektriske anlegget, hvor det hadde foregått arbeider få dager før brannen. Hovedinntaket var rett under entregulvet.

Han bor fremdeles på eiendommen

I 2015 er gården Kvål Nedre under riving.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Bygdebok for Bratsberg Annex-sogn. Kåre G. Hugås. 2000.