WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kvilhaugen gård gjennom 200 år

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Kvilhaugen gård gjennom 200 år
Kvilhaugen gård
Årbok for
Strinda historielag
2020
Sidetall 21
Forfatter Hilde Haaverstad Olsø
Overskrift Kvilhaugen gård gjennom 200 år
3 stikkord Kvilhaugen gård
Storstue
Moholt

Hilde Haaverstad Olsøs artikkel «Kvilhaugen gård gjennom 200 år» følger gårdens utvikling fra bygselbruk til selveierbruk på begynnelsen av 1800-tallet og gjennom flere eierskifter. Vi blir kjent med slekten som etablerte seg på Kvilhaugen på 1860-tallet, og som drev gården i tre generasjoner. Forfatteren viser hvordan samfunnsendringer og krig fikk konsekvenser for livet på Kvilhaugen. En utparsellering av jordene til villatomter startet allerede på 1930-tallet og fortsatte etter krigen. Gårdsdriften ble lagt ned på 1960-tallet. Gårdstunet gjennomgikk en vellykket bruksendring, og har i dag endt opp som det populære serveringsstedet vi kjenner som Kvilhaugen gård.


Artikkelen er på 21 sider og viser 22 bilder

Årboka kan du bestille her