WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Leangen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Gården Leangen gnr. 4 bnr 1, ligger innerst i Leangenbukta, vest for Rotvoll og sørøst for Devle. Gårdsnavnet kommer av Leirrangr, som kan utlegges som 'leirfjorden', og er et gammelt navn Leangenbukta.

Flyfoto Leangen Norkart A/S]

Midt i bildet ligger Leangen gård. "Leirfjorden" Leangbukta vises tydelig på bildet.

Gården nevnes første gang 1557-1559, da Oluf var bruker, I 1647 eide borgermester Lauritz Bastiansen Stabel gården, og brukeren het også Laurits. Dette kan dreie seg om Stabell selv. Etter ham overtok rådmann Peder L. Schive som ble etterfulgt som eier av etatsråd Abraham Drejer , som eide Rotvoll. Ved Drejers død ble Leangen delt i to, Store og Lille Leangen. Det antas at Store Leangen lå øst for nedkjøringen til Lille Leangen, altså nærmere Rotvoll.

Store Leangen ble overdratt til Drejers stesønn, Hans Collin, som også eide Rotvoll. Sistnevntes sønn, Jens Hansen Collin var deretter eier. I årene 1756-1760 eide generalmajor Christian Frederik Møllerop gården, Den var 1760-1779 i Niels Krog Collins eie og ble i 1779 solgt til general, Carl von Schmettow og slått sammen med Rotvoll.

Lille Leangen var en lystgård som 1736 ble solgt til oberst Peter Christian Wisløff. I 1744 overtok kjøpmann Lorentz Angell gården, som 1757 kom i kanselliråd Erik Musts eie. Hans sønn, Ludvig Must, som overtok i 1798 oppførte de nåværende bygningene 1821-22. Must drev i 1801 gården ved hjelp av en avlsgårdshusmann med kone og barn og en husmannsfamilie. Ved fru Musts død 1860 var det hennes bror, forstander Lorentz Angell - forstander, som ble eier av gården Leangen.

Gården ble 1866 solgt til konsul, rittmester Hans Peter Jenssen II. Han var en stor godseier og eide foruten Leangen Tangen bruk, Stjørdalsgodset og Forbygdgodset, alle i Stjørdalen. Etter Jenssens død i 1902 ble gården drevet av hans firma, før den 1915 ble solgt til firmaet A. Huitfeldt & Co. Huitfeldts bo solgte 1927 til hotelleier Kristoffer N.Stensrud , hvis slekt satt med Leangen til gården 1963 ble overtatt av Trondheim kommune.

Leangen har en vakker beliggenhet og ligger i et godt bevart kulturlandskap. Bygartnerens drivhus ligger i dag på Leangen, som dermed fremdeles produserer jordbruksprodukter som brukes direkte av eieren.

Leangen gård i 2008

Her ser vi Leangen gård i september 2008.
Foto:Jan Habberstad

Hagen i Leangen gård i 2008

Leangen gård har et velstelt hageanlegg.
Foto:Jan Habberstad

Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.1927

Eksterne lenker