WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Leer & Wibe mineralvannfabrikk

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brusetikett Leer & Wibe mineralvannfabrikk
Leer & Wibe mineralvannfabrikkStavne, etablert i 1. oktober 1947 av Kolbjørn Leer og Arne Wibe.

Kolbjørn Leer , født 11.11.1911 i Trondheim, død 12.12.1981, var sønn av verksmester Konrad Marius Leer og hustru Fredrikke Aamo. Gift 1937 med Else Fagerli, født 1912 i Trondheim. Kolbjørn var bestyrer på Samvirkelaget i Krambugata før og under krigen.

Arne Wibe var født i 1906 i Inderøy. Han ble i 1938 gift med Ragnhild Leer, født 1904 i Malvik, datter av Ingvald Leer.

Fabrikken lå i et lite hus på østsiden av Osloveien, sør for Thaulowbakken. Huset som bar navnet Fagerheim var det siste før Osloveien og jernbanen gikk sammen. Fabrikken ble nedlagt tidlig på 1950-tallet.

Kolbjørn Leer og Arne Wibe startet etter 2. verdenskrig også elektrobutikken Leer & Wibe A/S (senere Leer & Co), som holdt til i Krambugata, vis a vis Bristol hotell, og vegg i vegg med Fosseide sportsbutikk. Leer & Co flyttet senere til Fjordgaten 24.

Det er bevart noen få brusetiketter merket Leer & Wibe mineralfabrik.

Randi Podsada Leer forteller:

Har sett igjennom en del gamle papirer i mine gjemmer og har der funnet en "Normalkontrakt for husleie" mellom utleier Olaus Pettersen for eiendommen "Fagerheim Stavne" og leier "Leer & Wibe v/ Kolbjørn. Leer og A. Podsada". Leieforholdet gjaldt fabrikklokale 1. etasje med rett til bruk av WC og vann. Leiesummen var 100 kr pr måned. Kontrakten er datert 9 juni 1947 og underskrevet av Kolbjørn Leer og Alfons Podsada som leier og Olaus Pettersen som utleier. Videre er det nederst på kontrakten skrevet at leieforholdet var for 5 år uten oppsigelse fra noen av partene. Denne siste passusen er underskrevet av Olaus Pettersen og Alfons.

Har også en husleiekontrakt mellom Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon, eier av gården Folkets hus, Olav Tryggvasons gt 5 fra 1. februar 1946 på "en bekvemmelighet i 1. etasje i ovennevnte gård, bestående av butikklokaler med kjellerom" til "Leer & Wibe A/S" for en årlig husleie av 3300, som betales med kr. 275 forskuddsvis hver 1. i måneden. Denne kontrakten er undertegnet av Arne Wibe og Kolbjørn Leer.

Det virker nesten som det bare var et firma - Leer & Wibe A/S - som drev med henholdsvis brusproduksjon og salg av komfyrer og senere vaskemaskiner og kjøleskap, og at min far Alfons Podsada var med fra 1947 av. Firmanavnet ble senere endret til Leer & Co.

Kart Stavne Øvre

Kart over Stavne Øvre fra 1909.


Kilder

  • Randi Podsada Leer
  • Trondheimsbasen