WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Leif Sølsnæs

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Leif Stephenson Sølsnæs
Leif Stephenson Sølsnæs (9.6.1894 i Trondheim - 2.12.1959 i Lade) var sønn av sanitetskaptein Even Sølsnæs (1858-1938) og Mary Maxwell Stevenson (1863-1899). Gift 23.11.1923 med Benedicte Roll Lund (21.06.1902 - 15.05.1983). 3 barn.

Immatrikulert NTH 1913, eksamen Maskinavd. 1918. Ass.ing. NTH 1920- 25, lab.ing. 1925- 41 ved Vannkraftlab. NTH, professor i Maskindeler NTH fra 1941, konsulent i Vannkraftmaskiner fra 1921, i Maskindeler fra 1945. Prosj. og konstr.oppdrag for norske og utenlandske kraftanl. og industri. Sakkyndig ved norske og svenske rettsavgjørelser. Dansk ing.forenings syns- og skjønnsmann. Medl. div. komiteer og utvalg, av N.L.V.F. 1950- 52, av NTH, N.I.F. og N.A.L.s Studieplankom. for NTH av 1949.

President Trondheim Rotary Klubb 1955- 56.

Utg.: Forelesninger over Maskindeler, I og Il 1949/5 1; "Det hydrodyn. grunnlag for utforming og dimensjonering av bæreflatene i maskinlager" 1953.

Familien bodde i Jebeveien 8 i 1934.

Kilde

  • 1. Vi fra NTH. De ti første kull 1910-1919. Georg Brochmann. Dreyers forlag 1934
  • 2. DIS Sør-Trøndelag. Folketelling Trondheim 1925, Strinda 1934
  • 3. Ingeniørmatrikkelen 1955
  • 4. Professorer ved NTH 1910-1960