WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Leira kirkegård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Leira kirkegård sett mot nord. Foto: Jan Habberstad 2020
Leira kirkegård ble anlagt i 2007- 2009 på eiendommen Allébakken, på begge sider av alleen inn til Leira gods. I tillegg er det lagt til rette for gravfelt vest for driftsbygningen.

Denne alleen ble istandsatt i forbindelse med at kirkegården ble opprettet.

90 daa er regulert til bruk som kirkegård, men i første omgang vil kun 30-40 daa bli tatt i bruk til formålet.

Leira kapell ligger i tilknytning til kirkegården.

Se også

Kilde

  • Trondheim byleksikon