WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Louiselyst

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ballyshannon in Ireland

Louiselyst, gnr 5, bruksnr. 1. Eiendommen ble 1808 utskilt fra Devle og bygslet bort til kjøpmann Otto Fr. Owesen, som kalte det Ballyshannon etter fødestedet til sin hustru Jane Allingham fra Irland.

Flyfoto fra Norkart A/S


I 2008 ligger Louiselyst ganske så inneklemt mellom industribygg i Leangenområdet. Flyfoto fra Norkart A/S.


Inngangspartiet til Louiselyst

Inngangspartiet til Louiselyst.
Foto: Jan Habberstad

Louiselyst fra hagepartiet mot vest

Fasaden mot vest.
Foto: Jan Habberstad

Eiendommen falt 1840 tilbake til Devle og Just Wide Meincke overdro stedet til svigersønnen, konsul Johan Thue Finne, som bygget den nåværende hovedbygningen, mens fløyene stammer fra Owesens tid. Finne kalte opp stedet etter hustruen Louise (Anna Louise Meinche). I 1900 var det en tjenestedreng og to tjenestepiker på stedet, som ble drevet av en egen gårdshusmann.

Louiselyst ble 1940 rekvirert av tyskerne og jordveien ble benyttet ved anlegget av Lade flyplass. Familien Finne solgte eiendommen i 1950.

Gården fikk en omskiftelig skjebne, bl.a. som møbelutsalg, før restauratørene Anne-Kathrine og Jahn Robert Micaelsen overtok den 1991. De restaurerte bygningene og åpnet 1996 Louiselyst som restaurant og selskapslokaler.

På veggen i inngangspartiet henger følgende oppslag:

Louiselyst er utskilt fra Devle gård. I årene 1808-12 bodde kjøpmann Otto Fredrik Owesen her, og oppførte uthusene på gården. Han kalte stedet Ballyshannon, etter sin hustru, Jane Allinghams, fødested i Irland. Han døde i 1812 før han hadde fått bygd hovedbygningen. På folkemunnet levde det gamle navnet helt inn i dette århundrede. Stedet omtales ennå av gamle østbyboere som Ballasjången.

Ved Owesens død, gikk eiendommen tilbake til Devle som bykselbruk, og var det til 1840, da Devles eier, grosserer Just Meincke, overdro stedet til sin svigersønn, Johan Wingaard Finne, gift med Louise Meincke. Han oppkalte stedet etter sin hustru, og bygde hovedbygningen. Gården gikk deretter i arv til Hilmar Finne og hans søster.

I 1950 ble siendommen solgt til Emmy og Arthur Tveitan. De beholdt den til 1985 da den ble solgt til Alf Andersen. Han benyttet hovedhuset til møbelutsalg fram til 1990.

1991 ble eiendommen kjøpt av Anne-Kathrine og Jahn Robert Micaelsen. De foretok full innvendig og utvendig restaurering av hovedhuset fram til 1996. 1. mars 1996 ble hovedhuset åpnet under navnet "Louiselyst Selskapshus og Restaurant".


Louiselyst

Gammelt kart 1914

På dette kartutsnittet fra 1914 ser vi veisystemet i området med forbindelsen til Devle. Ladebekken til venstre i bildet.

Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • 3. Consul Chr. Thaulow: Personalhistorie for Trondhjen by og omegn 1919

Eksterne lenker