WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Møllehaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Møllehaugen, Møllebakken 4 i Ila, gnr 423/253, ligger på en høyde vest for Ilavassdraget.

Møllehaugen gjorde tjeneste som bolig for eieren av Ila møllebruk. De nåværende bygningene ble oppført 1797 av Christian Jelstrup, som eide møllebruket fra 1795. Jelstrups enke ble gift med kjøpmann Hans Brun som benyttet Møllehaugen som lystgård. I samsvar med Jelstrups testamente tilfalt møllebrukene og Møllehaugen i 1860 Trondhjems borgerlige Realskole som beholdt eiendommene til 1916. Gården var i denne periode brukt som prestebolig for Ila.

Kommunen hadde overtatt deler av møllebruket i 1863, for anlegg av nytt vannverk. Stedet kom inn under Trondheim kommune ved grensejusteringen i 1893, og kommunen overtok resten av eiendommen i 1916. Huset ble da ombygd til mødrehjem. Fra 1984 benyttes huset som barnehage med navnet Møllebakken barnehage.

Møllehaugen ble fredet 1941.

Kilder

  • 1. Trondheim byleksikon