WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Margretelyst

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Margretelyst
senere Gressbakken

Margretelyst, gnr 74/1 ble utskilt fra Sundland Nordre i 1821 og solgt til kjøpmann Bernt Moe og Jacob J. Carstens. Senere var B. Moe aleneeier. Fra l859 var Johan C. Bjomstad eier og fra 1864 Fr. J. Hennisen. I 1871 kjøpte emissær O. Kallem stedet for 1400 spesiedaler. Han solgte i 1873 til Nils Christian Gran for 1700 spesiedaler. Gran solgte i 1874 stedet til brødrene Solem, men Kallem måtte ta hele stedet tilbake og solgte i 1875 jordveien med forpakterbolig m. m. til Anders C. Dahl. Dahl solgte i 1887 sin del til lærer J. Evensen for kr. 7200 kontant.

Delen blev kalt Margretelyst etter Moe`s kone Maren Magrethe Schancke, matr.nr. 37, løpenummer. 244 b, fikk g.nr. 74, b.nr. 1.

Lærer J. Evensens enke, Karoline Evensen, satt med gården fra 1907 til hun i 1918 overdrog den til sønnen Edv. O. Evensen, som døde i 1937, og gården blir sannsynligvis overtatt av hans eneste datter, Julie.

Nøisomhet, fikk g.nr. 74, b.nr. 2. Dette tok Kallem helt undav da han solgte jordveien m. m. til Anders Dahl i 1875. Kallem solgte den resterende del av Margretelyst (senere kalt Nøisomhet) i 1878 til postekspeditør Strøm for kr. 3300.- og kjøpte den atter på auksjon i 1889, men skjøtet av Nøisomhet direkte til faktor Joh. M. Lie. Emissær Kallem har altså 3 ganger vært lovlig eier av Nøisomhet og 2 ganger av g.nr. 74, b.nr. 1, men der er kun utstedt ett skjøte.

I 1904 kjøpte restauratør Ole Kristian Olsen Holthe. Og i 1915 blev ingeniør Jens Laache Michelet eier. Navnet på eiendommen ble i 1921 forandret fra Nøisomhet til Græsbakken

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon