WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Marinevold

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Marinevold, også kalt Marienvold eller Marineberg, gnr. 62/27, Udbyes gate 8, parsell av Elgeseter, fradelt i 1826 og solgt til bakermester Ole Wigdahl.

I 1857 kjøpte lensmann Anton Julius Sand eiendommen, som ble utparsellert fra 1890.

Trondheim kommune overtok i 1911 en parsell på 30 daa av Marinevold, og fra 1917 ble resten av eiendommen benyttet til småhusbebyggelse.

Denne bebyggelsen gikk under det folkelige navnet Skitbyen, på grunn av at mange ansatte i Renholdsverket hadde hus her. Hovedbygningen er bevart.


Kilde

  • Trondheim byleksikon