WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Michael Aubert

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Michael Aubert

Borgermester i Trondhjem Michael Conrad Sophus Emil Aubert, født 2. juli 1811 i Christiania, sønn av generalmajor Benoni Aubert og Jacobine Henriette Thaulow, Henrik Wergelands moster.

Gift 1. i Solvorn 1839 med Inger Christine Baade, født 4. februar 1813 i Skjold død 24. oktober 1845 i Bergen, datter av overretsprokurator Andreas Baade og hustru Johanne Margrethe Magnus.

Gift 2. i Bergen 1847 med Gjertrud Sophie Løberg, født 10. april 1821 på Kongsberg, død 16. februar 1850 på Råvoll i Vesterålen, datter av forvalter Andreas Løberg og hustru Anna f. Berg.

Gift 3. i Bergen 1852, med Caroline Johanne Løberg, født 11. november 1812 Bergen, død 3. juni 1865 i Trondhjem, søster av hans 2. hustru.

Han tok juridisk embedseksamen med laud 1835, var i studietiden ansatt som kopist i Finansdepartementet hvor han fortsatte efter embedseksamen. I desember 1836 ble han edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Indre Sogn, og tjenstgjorde som sådan i fire år, med en kortere avbrytelse da han atter var i departementet. Han utnevntes 1841 til overretsprokurator i Bergens stift og hadde i seks år praksis i Bergen. Ved kgl. resol. av 26. februar 1846 fikk han i oppdrag på offentlig bekostning å anstille undersøkelser om Juryinstitusjonen i England og det vestlige MellomEuropa. Hesultatene av de erfaringer han samlet på reisene i 1846 og 1847 i denne anledning, samlet han i en omfangsrik innberetning, «Om mundtlig Rettergang og Edsvorne», trykt 1849. Ytterligere kommentarer til emnet meddelte han i en rekke artikler i dagspressen .

Kort efter hjemkomsten fra utlandet ble Aubert 8. desember 1847 utnevnt til sorenskriver i Lofoten og Vesterålen, m bopel i Hadsel, befordret 18. septembe1 1852 til amtmann i Nordre Bergenshus, med bopel i Lærdal, og 10. november 1860 til borgermester i Trondhjem. Herfra ble han 25. juni 1866 sorenskriver i Nordre Jarlsberg og døde i dette embede i Sande, Jarlsberg, 8. november 1872. Aubert var representant på Stortinget for Nordlands amt 1851, og møtte senere som suppleant, for Trondhjem 1864 i stedet for konsul H. P. Jenssen, som hadde meldt forfall.


Av Harmonien var Aubert medlem hele tiden han var knyttet til Trondhjem. Fungerte som presiderende direktør fra oktober1862 til oktober 1864.

Michael Aubert var "en duelig Mand med Kundskaber, men hidsig og opfarende". Kjøpte en gård i Dronningens Gade, senere enkefru Parelius gård.

Kilder

  • 1. Christian Thaulow. Personalhistorie
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963