WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Mons Lie - sorenskriver

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Sorenskriver Mons Lie (18. februar 1803 i Inderøen - 3.9.1881 i Kristiania), sønn av overrettsprokurator Jonas Lie og Ida Sophie Strøm. Gift 24. mars 1829 med Pauline Christine Tiller (29. november 1799 i Trondhjem - 11. mars 1877 i Kristiania), datter av kjøpmann Lars Tiller og Berit Pedersdatter Smith. Dikteren Jonas Lie var deres sønn.

Blev kontorbetjent i 1819 hos byfogeden i Trondhjem, tok preliminæreksamen 1824 og blev cand. jur. 1826 med innstilling for den praktiske del. Straks efter eksamen blev han fullm. hos sin tidligere chef Falsen, som nu var blitt sorenskriver i eiker, Modum og Sigdal, og fortsatte i denne stilling og som konst. sorenskriver til han i 1832 blev utnevnt til underrettsprokurator i Buskerud. I 1830- 33 og 1836-37 var han atter konst. sorenskriver dels på Eker, dels i Numedal og Sandsvær. 20. september 1838 utnevntes han til byfoged på Tromsø og i 1842 tillike til postmester sammesteds, og fra 1839 i 4 år samtidig konst. amtmann i Finnmarken. 6. desember 1845 befordret til sorenskriver i Søndhordland. 29. oktober 1859 forflyttedes han til Mandal sorenskriveri. Avskjed med pensjon 15. juli 1876.

Kilde

  • 1. Arent Olafsen 1944. Våre sorenskrivere 1814-1927.