WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Mot et Stor-Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondheim kommune begynten å få plassmangel på slutten av 1950-tallet. I april 1957 foreslo Trondheim kommune at Tiller kommune skulle innlemmes i byen. Men både Tiller og Strindheim kommune ville avvente Schei-komitéens innstilling. Denne forelå som tilrådning i november 1957, og konkluderte med full sammenslutning av Trondheim og Strinda. Scheikomitéen mente imidlertid at Tiller og Leinstrand kommuner skulle slutte seg sammen med Heimdal som nytt kommunesenter.

Strinda herredsstyre drøftet saken 27.2.1958. Vedtaket ble å sette sammenen nemd på 8 personer som skulle utrede saken videre. Nemnda brukte 1 1/2 år og la fram en flertallsinnstilling støttet av seks medlemmer, mens to mindretall Axel Haugen fra Bondepartiet og Erling Sletbak fra Venstre senere arbeidet sammen sine innstillinger.

I kommunestyret 11.3.1960 ble en tremannskomité valgt med rådmann Asgeir Jørum, representanten Sverre J.Herstad og ordfører Johan Dahle som medlemmer. De skulle danne Strindas representasjon i en fellsnemnd sammen med rådmann Leif Hjørnevik, representanten Kaare Tapper og ordfører Olav Gjærevoll i Trondheim kommune.

Den 8. februar 1962 vedtok et flertall i Strinda herredsstyre - 42- representanter (Arbeiderpartiet, Høyre og Kommunistene) mot et mindretall på 6 medlemmer fra mellompartiene, å slå Strinda sammen med Trondheim.

Avgjørelsen med Klæbu, Tiller, Leinstrand og Bynesets mulige sammenslåing med Trondheim var ennå ikke tatt. Leinstrand strittet imot. Avgjørelsen ble fattet i Stortinget 2. april 1963. Med knappest mulig flertall ble Byneset, Leinstrand, Tiller og Strinda ny kommune fra 1. januar 1964. Klæbu fortsatte som egen kommune.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.

Interne lenker