WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Motor-Trade

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Motor-Trade

Motor-Trade ble stiftet i 1942 og ligger i Sunnlandsveien 2 på Nardo siden 1973.

Motor-Trade AS sin historie går tilbake til 1926 hvor Frithjof Anderssen (”FA”) (født 23.03.1900) stiftet bilfirmaet AS Bil sammen med sin venn Helge Guldstensen som ”sleeping partner”. ”FA” sin far og en del av hans søsken drev da Anderssen & Co, som senere ble overtatt av familien Arnstad og omdøpt til ANCO.A/S. AS Bil hadde fra starten og frem til 2. verdenskrig mange forskjellige bilagenturer bl.a. Daimond T en amerikansk lastebil. Dette bil-agentur ble beholdt til langt uti 1950 årene. Fra 1937 fikk AS Bil agenturet for Daimler-Benz, og de ble da 1 av 5 importører i Norge med Møre og Romsdal og Nord-Norge som distrikt.

Det ble solgt et stort antall biler, både lastebiler og personbiler fram til krigsutbruddet. Under krigen var det liten aktivitet, men en del salg av reservedeler. I 1942 skilte de to eierne lag. ”FA” beholdt importen fra Daimler-Benz og Daimond T i eget navn, mens Guldstensen beholdt firmanavnet AS Bil. F.A. stiftet AS MOTOR-TRADE i 1942 som forhandler i Trøndelag. Han drev med illegal virksomhet under krigen og ble arrestert høsten 1944 og tilbrakte 8 mndr. i tysk fangenskap på Misjonshotellet, Vollan kretsfengsel og Falstad fangeleir. Påkjenningen fra fangenskapet medførte at han ble kraftig angrepet av astma og emfysem.

Etter freden kom han over et større reservedelslager for Mercedes-Benz etterlatt av tyskerne. Dette ble grunnlaget for forretningen de første årene. Rundt 1948 fikk firmaet agenturet på en engelsk varebil, Bradford, som det ble solgt en del av. Produksjonen av Mercedes-Benz kom langsomt i gang i 1950/51, og de første bilene som ble solgt var en del ambulanser. I 51/52 ble det solgt en del av både lastebiler og personbiler. Helt fram til 1960 var det kjøpetillatelser på personbiler som la en kraftig begrensning på salget. Lastebilsalget var derimot fritt. Mercedes hadde tidlig 4-hjulstrekk som alternativ på lastebiler og firmaet hadde et stort salg til Statens Vegvesen og mange kommuner. Også forhandlere på Møre og i Nord Norge solgte godt, og i løpet av 50 årene og inn i 60 årene ble Mercedes-Benz det ledende lastebilmerket i distriktet. Fra starten og frem til 1954 hadde firmaet adresse Kjøpmannsgt. 12 i kjelleren. I 1954 ble det flyttet til nabohuset, Håndverkeren i 1 etg. på hjørnet av Kjøpmannsgt./Erling Skakkesgt. I 1957 sikrer F.A seg en tomt på ca 15 mål på Nardo hvor han åpner verksted og delelager

Frithjof Anderssen døde 21. januar 1962 knapt 62 år gammel. Det var da flere kollegaer som så en mulighet til å sikre seg et godt agentur, men slik skulle det ikke gå. Familien hadde etablert et meget godt forhold til fabrikkens export-direktør Rudolf Oeser og derved fikk Bjørn og Per Fr. Anderssen den tillit å overta import-virksomheten for Møre, Trøndelag og Nord-Norge..

Den neste generasjon overtok firmaet i 1962 uten pantegjeld og kassakredit og denne policy ble videreført. Derfor ble anlegget på Nardo utbygd etter hvert som behovet oppsto og kapitalen var tilstede. Helt fra før krigen hadde det vært 5 importører for Mercedes-Benz i Norge. Bertel O. Steen AS for lastebiler og Cederwall Larsen & Patt AS for personbiler i Oslo. Brødrene Algaard AS i Bergen, Holst & Hauge AS i Stavanger og Frithjof Anderssen i Trondheim. Fabrikken hadde i slutten av 60 årene begynt å overta en del importørbedrifter i europeiske land, og det ble da oppfattet som tungvindt å ha 5 forbindelser i lille Norge. De fem stiftet først et felleskap for det tekniske samarbeid, men i 1972 ble fire av de fem oppsagt og Bertel O. Steen A/S fikk eneimport for Norge. På grunn av den størrelsen og de resultat som firma Frithjof Anderssen hadde oppnådd, sto dette selskap i en særstilling blant de fire. Med støtte fra fabrikken fikk firmaet en særavtale i sitt gamle område som hovedforhandler. Import av reservedeler ble som før foretatt fra fabrikk. Bilene ble kjøp fra Oslo med ekstrarabatt og levert videre til forhandlerne. Slik fortsatte dette med endringer helt fram til 1994.

I 1973 flyttet salgsavd./adm. opp på Nardo i eget bygg og dermed var hele virksomheten samlet på et sted. På det meste var antall ansatte mellom 85 og 90 personer totalt i begge firma (MOTOR-TRADE og Frithjof Anderssen). Lastebilsalget hadde hele tiden vært det dominerende produkt, men den kraftige konkurransen fra Volvo og Scania som hadde produkter som passet bedre for de fleste forhold, medførte at 80/20 i lastebilens favør ble til 80/20 i personbil/varebilens favør.

I 1996/1997 kom det ny ledelse inn i Bertel O. Steen, og det var en medvirkende årsak til at Bjørn og Per Fr. Anderssen begynte å vurdere en eierforandring i Motor-Trade AS. Høsten 1998 ble MOTOR-TRADE AS solgt med 50% til Frithjof Anderssen (sønn av Per Fr.) og 50% til Bertel O.Steen med virkning fra 01.01.99.

I 2002 besluttet selskapet å nedlegge sin egen lakkeringsvirksomhet, og i stedet etablere Trøndelag Lakksenter AS i Malvik sammen med 7 andre bilfirma. Trøndelag Lakksenter er i dag en av Norges største og mest moderne billakkeringsanlegg. Økende salg av både person- vare- og lastebiler gjorde at bedriften vokste ut av sine eksisterende salgslokaler i Sunnlandsveien. I 2004 overtok man derfor lokalene til BMW-forhandleren Das Auto på Nardo. Dette anlegget huser i dag salg av nye og brukte personbiler, et stort og moderne skadeverksted samt ekspress-verksted for personbiler. Samtidig ble det gamle salgslokalet omgjort til et nyttekjøretøysenter for salg av vare- og lastebiler. Et ønske om ytterligere satsning på lastebilvirksomheten gjorde at Trønderlinjen AS ble kjøpt våren 2006. Trønderlinjen er et stort, frittstående lastebilverksted på Øysand. Motor-Trade sitt lastebilverksted med delesalg vil bli overflyttet i løpet av 2007 etter ombygginger og utvidelser. Trønderlinjen vil da fremstå som et av Trøndelag største og mest profesjonelle truck-senter.

Motor-Trade AS er i dag en av Trøndelags største bilforhandlere med totalt 112 ansatte. Bedriften har i dag 2 anlegg i Trondheim for person og varebiler, lastebilverksted på Øysand samt egen forhandler på Verdal i Nord-Trøndelag.

Bedriften flyttet i 2014 til nytt bygg i Østre Rosten samlokalisert med Prøven Bil.

MotorTrade. Foto: Jan Habberstad

MotorTrade. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Hjemmeside Motor-Trade

Eksterne lenker