WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nøisomhet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Wullumsgården
Fjellanger Widerøe 1952

Nøisomhet eller Wullumsgården, Sverresborg allé 34. Parsell av Stavne, fradelt 1804 og overdratt som arvefeste til kjøpmann Erik Wullum. Til gården hørte husmannsplassene Kjerstinelyst og Nordre Steinbergplass.

Wullum bygde prektige hus på lystgården. Fjøsbygning kom opp i 1819. Grunnmuren er en og en halv meter tykk, bygd opp av kampestein, mye hentet fra Sverresborg, kong Sverres festning. Det sies at Wullum fikk leie fanger fra fengselet i Trondheim til det groveste arbeidet.

Det første huset som ble satt opp var Gammelhuset, i 1820, deretter fulgte både låve, smie og stabbur. Hovedlåna sto ferdig i 1831. Den hadde en flate på 200 kvm og ble bygget på en hvelvkjeller med murer på godt over en meters bredde og fire meters høyde.Han startet også et bakeri her og kom dermed i strid med byens bakere. Dette medførte at Wullum i 1847 flyttet til Namsos der han drev en dampmølle.

I 1850 kjøpte Erik Soelberg gården. Gården tilhørte familien Stokke 1873-1924. Gårdsdriften opphørte i 1976, men jordene benyttes som hestebeite. Driver i 2014 av Wullumsgården, Trine Leinhart, tok over i mars 2012. Hun er barnebarn av Johan Stokke.

Hovedbygningen stod ferdig 1830. Lysthuset i hagen ble oppført 1843. Hagemuren er murt opp av kampestein. Da kong Carl Johan besøkte Trondheim i 1835, reiste Wullum en æresport for kongen over veien, og i 1843 ble det satt opp en minnesplate Carl Johans minneplate.


Nøisomhet. Foto: Jan Habberstad

Wullumsgården / Nøisomhet sett fra Sverresborg.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Bydelsmagasinet Heimdal/Byåsen 15.8.2014

Eksterne lenker