WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

NITO

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon ble stiftet 1. mars 1936 ved sammenslutning av Hortenteknikernes Forbund og Norsk Teknisk Landsforbund.

NITO`s første hovedstyre 1936-37 bestod av: Ingeniør Sigurd O. Haarbye, Disponent Frithjof Svendsen (formann), ingeniør Einar Fr. Brath, ingeniør Johan O. Kolberg, ingeniør Finn O. Berthelsen, ingeniør Albert K. Fougner.

NITO er Norges største profesjonsorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 80 000 medlemmer. NITO organiserer både ingeniører, bioingeniører, og andre med høyere teknologisk utdanning, som kandidater med utdannelse som cand.scient., cand.pharm., cand.real., cand.polit. (med hovedfag informasjonsvitenskap) og cand.agric, fiskerikandidat og maritim kandidat, mastergrader innen realfag og teknologi, herunder sivilingeniører og sivilarkitekter.

Alle som har en, eller studerer på en, ingeniør- eller teknologutdanning bestående av minst 120 studiepoeng (40 vekttall) eller har opparbeidet seg tilsvarende kompetanse, kan bli medlem i NITO. NITO er partipolitisk uavhengig og er ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon, men samarbeider med Akademikerne i tariffspørsmål innenfor kommunal og statlig sektor. Organisasjonens lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, individuell og differensiert lønn og markedsbasert lønnsnivå. NITO arbeider for medlemmenes lønns-, inntekts- og arbeidsvilkår gjennom kollektive avtaler og individuelle tilpasninger.

Organisasjonen er representert i hele landet med 20 avdelinger og på over 1900 arbeidsplasser. De fleste av de yrkesaktive medlemmene er tilsluttet en av disse bedriftsgruppene. NITO ledes av et hovedstyre, der president Trond Markussen er øverste leder.

NITO gir ut medlemsmagasinet NITO Refleks og det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren. NITO er også deleier i Teknisk Ukeblad Media AS som gir ut Teknisk Ukeblad.

Organisasjonen har en rekke faggrupper, en egen takstorganisasjon NITO Takst, NITO Lederforum (forum for teknologiledelse), Bioingeniørfaglig institutt og en egen studentorganisasjon NITO Studentene.

Se også

Kilder

  • Wikipedia
  • Ingeniører og teknikere i NITO

Eksterne lenker