WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NITO-Trondheim avdeling

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

NITO-Trondheim avdeling har opprinnelig sin rot i Trondhjems Tekniske Forening -TTF. Et ønske om å ha forskjellige fora for behandling av ulike tekniske emner førte til at det både innenfor og utenfor TTF ble dannet sammenslutninger av av mer ensartet karakter; Trondhjems Arkitektforening, Throndhjems Skibsingeniørers Forening, og Teknikerforeningen Trondhjem - TFT.

Sistnevnte forening ble, etter et forberedende møte 27. september 1919, konstituert i Trønderheimen Hotel's festsal den 11. oktober samme år. Initiativtakere var Johan A. Kleven, Gunvald Storvik og Ole N. Lund. Foreningen ble stiftet i samarbeid og samråd med elevsamfundet ved Trondheim tekniske skole. 21 deltok i møtet. På generalforsamlingen den 25. oktober 1919 fikk det første styre denne sammensetning:

Foreningens navn ble endret til NITO, avdeling Trondheim i 1940. Vesentlige endringer i avdelingens virke medførte ikke dette. Helt fra den første tid i 1919 så foreningen det som sin oppgave å arbeide for ingeniørenes og teknikernes interesser. Avdelingen vokste jevnt og trutt, og var i 1962 NITO's 3. største avdeling med ca. 400 medlemmer.

Årlig avholdes ca. 8 medlemsmøter med aktuelle foreningssaker, foredrag og kåserier som til dels holdes av foreningens egne medlemmer og av krefter fra Norges Tekniske Høgskole og den lokale industri. Avdelingen arrangerer også ekskursjoner til byens og distriktets bedrifter og anlegg. Av større saker avdelingen har interessert seg for, nevnes arbeidet for bedring av forholdene ved Trondheim tekniske skole. Det har vært et nært samarbeid mellom avdelingen og skolen og medlemmene har ikke spart seg når det gjaldt henvendelser til statlige og kommunale myndigheter for å bedre skolens vilkår. Det er ikke uten grunn at avdelingen med stolthet kan konstatere at nytt tidsmessig skolebygg gror opp, og at denne skolebygning vil huse en 3-årig teknisk skole.

I 1946 fikk avdelingen statstjenestemannsgruppe, tilknyttet NITO-SITF. Avdelingens fortjente medlem Johan M. Alstad, var formann i denne gruppe fra 1950 til sin død i 1960. Formann i 1962 er Ole Kristian Skavdahl.

NITO-Kommuneavdelingen ble stiftet 4. september 1948. For tiden er Paul Valdemar Brugarp formann i styret for gruppen. Kampen for å oppnå forhandlingsrett med Trondheim og Strinda kommuner har vært innbitt og hard. Avtaler ble imidlertid opprettet i 1957, og de som har stått i brodden for dette arbeid, kan med stolthet se tilbake på virksomheten i brytningsårene. Første kommunale avtale ble opprettet med Tydal kommune i 1953. Avdelingen har for tiden (1962) 9 bedriftsgrupper. Den disponerer en del midler til et byggefond samt en understøttelseskasse. Disse fonds ble i 1940 slått sammen.

Dameforening ble stiftet i 1938. Avdelingens ridderorden Det gyldne tandhjuls orden ble opprettet 10. oktober 1959 i forbindelse med avdelingens 40-års jubileum. Foruten en rekke gjester fra byens tekniske skole, lokalpressen, NITO's avdelinger i Sunndalsøra og Molde, deltok ca. 90 medlemmer med damer. 13 personer er utnevnt til riddere av ordenen.

Følgende har vært formenn i Trondhjems Tekniske Forening TTF og NITO avdeling Trondheim, (inntil 1962):


Kilder

  • Wikipedia
  • Ingeniører og teknikere i NITO

Eksterne lenker