WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NVEs fagpersoner vannkraft 1987

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat var i nær kontakt med Vassdragsforvalterne i Norge og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i tiden etter at sistnevnte fagavdeling ble opprettet. Det bøe avholdt en rekke kurs, kontaktmøter og seminarer for å drøfte samarbeidsforhold.

Oppstarten til dialogen skjedde ved en utflukt til Kiel høsten 1986.

Sentrale personer innen NVEs fagpersonell på landsbasis i 1987 var:

 • Bård Andersen, avd.dir.NVE-Vassdragsdirektoratet, Forbyggingsavdelingen
 • Erling Diesen, generaldirektør NVE
 • Oddvar Fossheim, sjefingeniør, NVE-Vassdragsdirektoratet, Vassdragsavdelingen
 • Knut Ove Hillestad, avd.dir, NVE-Vassdragsdirektoratet, Natur- og landskapsavdelingen
 • Åge Hjelm-Hansen,avd.dir, NVE-Vassdragsdirektoratet, Vassdragsavdelingen
 • Svein Homstvedt, overing. Vassdragsregistret
 • Erik Kielland, avd.dir., NVE-Vassdragsdirektoratet, avd. for vasskraftundersøkelser
 • Pål Mellquist,direktør, NVE Vassdragsdirektoratet
 • Arne Tollan, avd.dir., NVE-Vassdragsdirektoratet, Avd. for vasskraftundersøk
 • Astrid Voksø, avd.ing., NVE-Vassdragsdirektoratet, avd. for vasskraftundersøkelser
 • Jens Aabel, overing., NVE-Vassdragsdirektoratet, avd. for vasskraftundersøkelser


Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Kilder

1. Jan Habberstads privatarkiv 2. VF-Nytt nr 1/1986

 • 1. Jan Habberstads privatarkiv
 • 2. VF-Nytt

Eksterne lenker