WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nardorunden nærtur

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tracé for Nardorunden nærtur
Foreslåtte infopunkter, første utkast

Nardorunden nærtur (foreløpig arbeidstittel) er en turløype mellom Risvollan og Moholt som følger stier og turdrag i området. Som kjent ligger Nardo noe vest for traseens østlige del samt på motsatt side av Omkjøringsvegen, slik at navnsettingen kan synes noe uheldig.

Det er Trondhjems Turistforening som i samarbeid med Trondheim kommune skal utarbeide en beskrivelse av denne nærturen, samt for Strindarunden nærtur som ligger mellom Moholt og Leangen. Strinda historielag er forespurt om å foreslå tekst og bilder til unike, historiske informasjonstavler langs de to nærturene. Det antydes 8-10 informasjonsplakater for hver av turene.

Ut fra historielagets samling av historisk informasjon denne del av byen, har man langs, og innenfor stidragets område, høyst foreløpig plukket ut et 20-talls objekter fra omtalen i WikiStrinda som kan være egnet til videre arbeid.

NB! Nardo og Bratsberg historielag skal ha en tung medvirkende finger med i spillet!

Aktuelle kandidater for plass på infotavle med foreløpig prioritering A-B-C;