WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nicolai Jenssen Getz

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nicolai Jenssen Getz

Nicolai Jenssen Getz (23.8.1848 i Trondheim - 13.9.1909 sst), sønn av Anton Lauritz Getz og Anne Christence Jenssen. Bror til Johan Getz og Bernhard Getz.

Nicolai Jenssen Getz gjennomgikk Trondhjems Borgerlige Realskole, det fullstendige pensum, og begynte efter avsluttet skolegang kontoret i familiefirmaet N. Jenssen & Sønner i Trondhjem. Morfaren, den kjente trønderske forretningsmann og industriherre, stortingsmann m. v., Nicolai Jenssen var ennå seniorsjef i firmaet. Getz' far, Anton L. Getz og morbroren, konsul Chr.M. Jenssen var ansvarlige medinnehavere.

Nicolai Jenssen Getz ble efter et lengere opphold i England for sin videre utdannelses skyld , fortsatt knyttet til firmaet. Firmaets virksomhet i eldre former ble senere avviklet. Eierne overtok sammen med øvrige slektsarvinger morfarens omfattende eiendomskompleks i Verdal, Værdalsgodset, dette ble økonomisk omdannet til et familieinteressentskap, Aktieselskabet Værdalsbruget, med familiene Jenssen og Getz som eiere. Getz tok fra nå av del i ledelsen av dette selskapet, som styremedlem og leder av kontoret i Trondhjem.

I 1878 ble han portugisisk og senere tillike spansk konsul. Efter at Værdalsbruget i 1908 ble solgt til Verdal kommune, var han bosatt som rentier i Trondhjem. Han døde ugift 13. september 1909. I testament av 16. februar 1906 med kodisil opprettet han konsul Nicolai Jenssen Getz' legat, for unge menn av Trondhjems by til utdannelse for handelslivet, og et legat til beste for Det Norske Skogselskabs virksomhet i Trøndelag.

Konsul N. J. Getz var i alle ar et interessert og avholdt medlem i Klubselskabet Harmonien. Han var medlem av direksjonen i flere perioder og fungerte som ordfører fra oktober 1892 til oktober 1895 og fra oktober 1900 til oktober 1903.

Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2018
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963