WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nidarø Sagbruk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Johan Lebrecht Horneman/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0ID: UBiT-HO-005_01

Nidarø Sagbruk, anlagt på Nidarø 1895 etter at Thomas Angells Stiftelser hadde kjøpt 65 dekar av eiendommen Nidarø. Stiftelsen eier store skogområder og ville utnytte disse selv. Det ble derefter oppført et dampsagbruk som 1906 ble ombygd til elektrisk drift.

Det var også store lagerområder for tømmer og plank her. I Nidelva var det anlagt en samlelense for tømmer. Fra 1911 overtok stiftelsen resten av Nidarø og benyttet boligen som bolig for ansatte. 1918-23 var sagbruket leid bort til Trondheim provianteringsråd, som skulle skaffe brensel til byen etter 1. verdenskrig.

Stiftelsene drev deretter bruket til 1928, da det ble nedlagt. Området ble leid ut til Trøndelagsutstillingen 1930. Nidarø ble 1930 overdratt til Trondheim kommune som drev sagbruksvirksomheten her til 1959.

Anlegget ble revet i forbindelse med at Nidarøhallen ble reist 1960.

Kart over Nidarø fra 1909


Kilder

  • Trondheim byleksikon
  • Universitetsbiblioteket