WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nidarnes

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Henrik Mathiesen. Skisse over Nidarnes 997
Nidarnes , neset ved Nidelva, det eldste navnet på halvøya mellom Nidelva og Trondheimsfjorden, hvor byen Trondheim senere ble anlagt. Neset har fått sin trekantede (skinkeformede) form fordi en rygg av fast fjell på Nidareid har hindret Nidelva å rennne rett ut i Trondheimsfjorden. I stedet har elva blitt tvunget til å renne sørøstover og i en slynge mot elvemunningen.

Nidarneset er bygd opp av lag med grus leire og sand. Det var opprinnelig tre brede terrasser på Nidarnes, disse oppstod i en periode da havet stod høyere enn nå. Dessuten fantes det fire markerte platåer langs Nidelva.

Det fantes flere loner og viker på vestsiden av Nidelva, bl. a ved Skipakrok som på Mathiesens kart er vist ved nåværende Bakke bro, men som senere er bestemt til å ligge noe lengre syd.

Kart over Nidaros 1893
Kart over Nidaros- forklaring. Henrik Mathiesen 1893

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Det gamle Trondhjem. Alb. Cammermeyers forlag. Kristiania 1897
  • 2. Trondheim byleksikonTrondhjems Bymark