WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nikolai Henrik Knudtzon

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nikolai Hinrich Knudtzon
Knudtzongården i Kristiansund
Nicolay Hinrich Knudtzons grav
Janniche Thyrholm Fasting Knudtzons grav

Nicolay Hinrich Knudtzon, født 13. november 1757, fødested Bredstedt i Flensborg amt, Sønderjylland (nå Schleswig-Holstein, Tyskland), død 26. mars 1842, dødssted Trondheim, Sør-Trøndelag. Kjøpmann. Foreldre: Kjøpmann Nicolai Knudtzen (1698–1785) og Magdalena Clausen (1726–1803).

Gift 8.10.1784 på Skjerdingstad i Melhus med Jannikke Tyrholm Fasting (18.5.1762 i Vanse ved Lista – 2.2.1848 i Trondheim), datter av oberstløytnant Søren Christian Thomassen Fasting (1729–1782) og Benedicte Michaelsdatter Tyrholm (1734–7174). Nikolay var bror av Hans Carl Knudtzon (1751–1823); farfar til Nicolay Heinrich Knudtzon (1816–95).

Barn:

 • Søren Christian Knudtzon (22. juli 1785 i Kristiansund - 10. mai 1857 i Kristiansund). Ugift.
 • Marie Magdalene Knudtzon (5. august 1786 i Kristiansund - 29. juli 1872 i Trondheim- hun gift 16.august 1804 med Lorentz Angell - stiftsprost). 5 barn.
 • Nicolay Heinrich Knudtzon (22. september 1787 i Kristiansund - 22. juli 1837 i Kristiansund). Gift 5. mars 1813 i Flensborg med Cathrine Stuhr. 2 barn.
 • Peter Christian Knudtzon (19. mars 1789 i Kristiansund - 17. november 1864 i København). Gift 1. den 26. juni med sin kusine Marie Thomsen (1.10.1788-25.7.1831). Gift 2. den 13. november 1839 med Lucinde Gotschalck (17.3.1818-12.12.1888).
 • Benedicte Catharina Margaretha Knudtzon (3. november 1792 i Kristiansund - 27. januar 1872 i Trondhjem) - hun gift 15. april 1813 med sin fetter Christian Knudtzon.
 • Hans Thomas Knudtzon (19. april 1795 i Kristiansund - 1. oktober 1878 i Trondhjem). Han gift 1820 med Alette Beyer.
 • William August Leslie Knudtzon (21. august 1797 i Kristiansund - 21. oktober 1848 i Kristiansund). Han gift 27.november 1820 med Margreth Lucie Kaasbøl Greve (13.3.1799- 2.10.1883). 10 barn.
 • Nicoline Knudtzon (25. august 1803 i Kristiansund - 13.2.1872 i Merano, Tyrol). Gift 7. juli 1827 med August Friedrich Kriegsmann (16.5.1801 -9.10.1874)
 • Christian Frederik Knudtzon Fasting (2.april 1807- 10. mai 1859 i Trondheim). Gift 1. i Moss med Annette Augusta Scheel (18.6.1816 i Moss-8.3.1848). Gift 2. den 26.2.1851 i Lade kirke med Mathilde Finne (2.2.1828-17.6.1875).

Nicolay Knudtzon var en av de fremste kjøpmennene i Kristiansund i tiårene rundt 1800.

Knudtzon vokste opp i Bredstedt i Flensborg amt. Som ung mann kom han til Trondheim, der hans eldre bror Hans Carl Knudtzon stod i spissen for et av byens største handelsfirmaer. Familien hadde landsted på Lillegården i Strinda. 1784 tok han borgerskap og startet sin egen forretning. Allerede året etter er han omtalt som en av byens eligerte menn. I denne perioden var han agent for en rekke tyske forsikringsselskaper som hadde betydelige interesser i Norge.

1788 flyttet Nicolay Knudtzon til Kristiansund for å overta driften av William Leslies fiskeri- og handelsbedrift. Den skotskfødte Leslie var en av de betydeligste forretningsmenn i nordmørsbyen på denne tiden, og han planla nå å trekke seg tilbake til sitt gods i Skottland. Han tok imidlertid ikke sikte på å selge sine eiendommer i Norge, men ville drive virksomheten videre med en “forpakter”. At Knudtzon ble valgt til denne ansvarsfulle stillingen var ikke så unaturlig. Leslie hadde nemlig forretninger med Hans Carl Knudtzon i Trondheim, og det skal ha vært han som anbefalte sin bror til Leslie.

Nicolay Knudtzon overtok dermed ansvaret for fem fiskevær som ikke bare var utgangspunkt for kjøp og tilvirking av fisk, men der Leslie også hadde sikret seg rett til varehandel med lokalbefolkningen. Det viktigste var likevel virksomheten i Kristiansund, der firmaet drev en stor klippfiskproduksjon i tillegg til annen kjøpmannsvirksomhet. Samarbeidet mellom Knudtzon og William Leslie ble etter hvert noe anstrengt. Årsaken var at Knudtzon ønsket å overta bedriften og øvde et press på Leslie som denne mente var utilbørlig. Konflikten ble avsluttet ved at Leslie omkring 1802 kom tilbake til Norge og solgte sine eiendommer, men ingen av fiskeværene gikk til Knudtzon.

Nicolay Knudtzon hadde imidlertid bygd opp egen virksomhet ved siden av stillingen som forpakter for Leslie. Han hadde bl.a. investert i flere skip. I årene som fulgte, bygde han seg opp til å bli en av de mest formuende kjøpmenn i Kristiansund, men han engasjerte seg også på andre arenaer. Vi finner ham som skoleforstander og medlem av forlikskommisjonen. 1807 kjøpte han en eiendom utenfor byen som i dag kalles Knudtzondalen.

Med krigen 1807–14 fulgte en nedgangstid for Kristiansund. Spesielt gikk dette utover klippfiskeksporten. Dette var trolig årsaken til at Knudtzon flyttet til Trondheim da krigen var slutt. Der skal han ha levd et rolig liv inntil sin død 1842. Forretningen i Kristiansund ble drevet videre av sønnene Søren Christian Knudtzon og William Leslie Knudtzon, mens en tredje sønn, Nicolay Heinrich Knudtzon, startet egen virksomhet. Gjennom disse sønnene – og ikke minst gjennom sønnesønnen Nicolay Knudtzon – satte Knudtzon varige spor etter seg i Kristiansund. Det må også nevnes at en fjerde sønn, Hans Thomas Knudtzon, ble med til Trondheim, der han senere etablerte det store handelshus H. T. Knudtzon & Søn, mens en siste sønn, Peter Christian Knudtzon, ble en meget betydelig forretningsmann, reder og politiker i København.

Se også

Kilde

 • 1. Ida Bull - Norsk biografisk leksikon
 • 2. Knuden`s krønike. En bog om den dansk-norske slekt Knudtzon. greens forlag 2015

Eksterne lenker