WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nord-Trøndelag fylkesting 1960
Nord-Trøndelag fylkesting 1943
Nord-Trøndelag fylkesting 1976
Nord-Trøndelag fylkesting 1992-95
Nord-Trøndelag fylkesutvalg 1996-99
Nord-Trøndelag fylkesutvalg 1976-79

Fylkeskommunene (amtskommunene) i Norge oppstod som følge av formannskapslovene fra 14. januar 1837. Denne loven gjaldt til 1. juli 1922. Gjennom lov av 15. april 1882 ble det opprettet fylkesutvalg. I 1933 ble det presisert at i hver fylkeskommune skulle det være et fylkesutvalg der fylkesmannen var formann og skulle ha fire andre medlemmer.

Fylkeskommuneloven kom 9. juni 1961. Som følge av dette ble også byene i fylket med i fylkeskommunene fra 1. januar 1964. Videre skulle alle kommunene være representert i fylkestinget med minst ett medlem, kommuner med over 6.000 innbyggere fikk 2, og ytterligere ett medlem pr hver 6.000 innbyggere. Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk da 34 medlemmer fra 1964. Stortinget bestemte at det i 1963 skulle velges et særskilt fylkesting som skulle fungere ut året. Fylkesmannen kalte så inn dette fylkestinget, som så skulle velge fylkesutvalg, fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Antallet medlemmer i fylkestinget ble 45, og antall fylkesutvalgsmedlemmer ble 11.

Det var fylkesmannen som fortsatt var fylkeskommunens rettslige representant samt hadde anvisningsrett over de fylkeskommunale budsjetter. Fra 1. januar 1976 skulle det komme flere vesentlige endringer.

Fylkene hadde egne administrasjoner for de viktigste fagområder som fylkeskommunene hadde ansvaret for. Det var sykehussjefer, fylkesskolesjefer, fylkeskasserere,fylkesarkitekter, fylkesingeniører?, fylkesrevisorer, fylkestannleger mm.

Begreper fylkesordførere var ikke definert i formannskapsloven av 1937 og senere kommunelover, se nærmere om dette i Fylkesordførere i Nord-Trøndelag.

Høsten 1975 ble det første fylkestingvalget holdt, samtidig med kommunevalget. Stortinget hadde da bestemt at fylkeskommunene skulle etableres med en egen administrasjon adskilt fra fylkesmannsembetet. Fylkesmannen skulle ikke lenger ha noen befatning med fylkeskommunale saker og heller ikke fylkestinget. Nytt var at det skulle ansettes fylkesrådmann i alle fylkeskommunene. Fylkesrådmannen skulle ivareta de oppgaver som fylkesmannen tidligere hadde hatt for fylkeskommunen. Det ble nødvendig å etablere en ny fylkesadministrasjon.

Fylkesmann Leif Granli la fram sak for fylkestinget høsten 1975 om valg av fylkesutvalg, fylkesordfører, fylkesvaraordfører, fylkestingets nemnder og styrer, utvalg og råd. Fylkesutvalget fikk slik sammensetning:

 • fra Arbeiderpartiet: Kåre Sjøvold, Svein Lorentzen, Edle Ystmark, Arne Ness, Yngve Øhrbom.
 • fra Kristelig folkeparti: Kåre Hunnestad,
 • fra Høyre: Helge Leiv Svarva
 • fra Venstre: Jarle Haugan

Arne Sandnes fra Snåsa ble valgt til fylkesordfører og Jarle Haugan fra Levanger ble fylkesvaraordfører. Dagfinn Sakshaug ble valgt til fylkesrådmann. Som kontorsjef og assisterende fylkesrådmann ble ansatt cand. jur. Henrik Fauske, men Johan Solheim overtok senere stillingen Audun Østerås fra Høylandet ble ny fylkesrådmann fra 1. juli 1994.

Fra 1. januar 1982 ble det opprettet hovedutvalg slik:

 • hovedutvalg for helse- og sosialsaker
 • Hovedutvalg for undervisning
 • Hovedutvalg for samferdsel
 • Hovedutvalg for næringssaker
 • Hovedutvalg for ressurs-, miljø- og plansaker
 • Administrasjonsutvalg

Fra 2018 ble Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Kilder

 • Dagfinn Sakshaug. Nord-Trøndelag fylkeskommune. Oversikt for tiden etter andre verdenskrig