WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nordmenn drept i tysk krigstjeneste

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fil:Navn
De som falt

I overkant av 12.000 nordmenn meldte seg til tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Nærmere 5.000 av dem kom i aktiv krigstjeneste. Av disse falt 852.

Fra Strinda falt 5 personer. Tilsvarende tall for Trondheim var 38.

Den flernasjonale 5. SS-Divisjon Wiking ble etablert av Himmler for å styrke tyskernes innsats mot sovjeterne på Østfronten. Vervingen i Norge startet med Quislings tale 12.januar 1941 i NRK. Argumentasjonen var å få norske soldater til å verve seg for "å gjenreise Norge som stormakt i Europa, samt å hevne seg påengelskmennene som fikk Norge inn i krigen". Flere hundrede norske menn meldte seg, herav flere som kjempet mot tyskeren da de invaderte Norge året før. 340 nordmenn kom med i den første kontigenten, som bestod av infanteriregimenten Germania, Westland og Nordland. Nordmennene kom først til Graz i Østerrike, senere til Heuberg ved Dresden.

Første slag utkjempes i Operasjon Barbarossa som begynner 22. juni 1941. Senere utkjempes slag i Nord-Ossetia. Tilbaketrekkingen skjer i 1943 med slag i Ukraina. I mars 1944 er den ved Warzava, i desember 1944 i Ungarn Restene av 5 SS-Divisjon Wiking overga seg til amerikanerne 13. mai 1945 ved Radstadt og Wagrain. Omlag 1000 nordmenn tjenestegjorde gjennom krigen. Ingen Strindinger var blandt de falne i 5. SS-Divisjon Wiking, 5 falne var fra Trondheim.

Den Norske Legion eller Freiwilligen Legion Norwegen ble etablert 29. juni 1941 og deltok senere i beleiringen av Leningrad i februar 1942-mars 1943. SS-merkene i uniformen var erstattet med den norske riksløven. Mange norske menn meldte seg for å kjempe Norges kamp i Finland mot russerne, slik de gjorde det i vinterkrigen 1939. I underkant av 2000 nordmenn tjenestegjorde i Den Norske Legion, 180 av dem døde ved fronten. Rekruttene ble trenet ved Fallingbostel nær Hamburg fra august 1941. Den Norske Legion ble oppløst i 1943, og frontjegerne reiste hjem til Norge. Noen av dem ble rekruttert til SS- Skijegerbataljon Norge, en avdeling som ble sendt til Finland.

Kåre Tiller fra Strinda (22.4.1920- 9.8.1942) falt ved Venerjasy i Russland, og ligger gravlagt på krigskirkegården Sologubovka ved St. Petersburg. 11 personer fra Trondheim var blant de falne.

Det norsk skikompani ble opprettet sommeren 1942 av Gust Jonassen. Ideen om en helnorsk styrke av skijegere vokste fram i idrettsmiljøet rundt Nasjonal Samlings Ungdomsfylking , NSUF. I vervingskampanjene ble det fremhevet at skijegerne skulle sendes til Finland, og tjene som jegersoldater i grenseområdne mot Sovjet. Styrken ble sendt til Tyskland i august 1942, og utdannelsen foregikk i Sennheim og Helgrau ved Dresden. Styrken bestod av 120 mann og var på plass i februar 1943. Den ble lagt under 6.SS Gebirgs- Division Nord og var tilknyttet en tysk oppklaringsenhet. 26. mai døde sjefen for avdelingen Gust Jonassen, i en mineulykke. 5 andre nordmenn ble også drept i samme ulykke. Sommeren 1943 startet rekrutteringen til SS Skijegerbataljon Norge. Denne avdelingen skulle ta over oppgavene til Det norske skikompani. 1. januar 1944 ble SS-Skijegerbataljon sendt til fronten og bestad da av nesten 700 mann. 25. og 26. juni 1944 ble store deler av styrken utslettet i kamper på Kaprolat- og Hesselmann- høyden i kamp mot sovjetere. 102 nordmenn ble drept, 50 kom i sikkerhet. Natten mellom 3. og 4. september inngikk Finland og Sovjetunionen en avtale om våpenstillstand. SS-Skijegerbataljon Norge og de nyankomne 3. SS-Politikompani måtte trekke seg tilbake til Norge.

Ole Halvor Wigdahl (13.04.1925 i Strinda- 25.6.1944) ble meldt savnet på Hasselmannhøyden i Karelen, Russland. Tilhørte 6. SS GebirgsDivision Nord, SS-Skijegerbataljon Norge.

Olaf Fritjof Gisvold (4.2.1897 i Strinda -22.5.1944) døde av sykdom i Kurkijärvi i Finland. Gravlagt på krigskirkegården Deutsche Kriegsgrabererstatte Novajärvi ved Rovaniemi. 10 falne fra Trondheim.

11. SS-Division Norland ble innlemmet i III Germanische Panzerkorps som ble opprettet 15. april 1943. Nordmennene skulle plasseres i 23. Panzergrenadierregiment Norge.I overkant av 800 nordmenn vervet seg til den nye avdelingen som totalt skulle bestå av 20.000 mann. Om lag 300 hadde fronterfaring fra Den norske legion. Det gikk til sist meget ille med disse styrkene. Restene av 11. SS-Division Nordland og 23. Panzergrenaderregiment Norge endte sine dager på Weidenhammer Brücke over elven Spree i sentrum av Berlin. Avdelingen ble knust og tilintetgjort av sovjetiske panservogner natt til 2. mai 1945, få timer før byen kapitulerte.

Arild Olsen (17.6.1922 i Strinda - januar 1945 i Dresden) ble meldt savnet. 9 fra Trondheim falt.

1. SS-Infanteri-Brigade ble opprettet i april 1941 og deltok i jakten på partisangrupper og i likvidering av jøder. Om lag 20 nordmenn ble sendt til denne enheten som deltok i krigsforbrytelser.

Odd Jacob Haugen (6.3.1924 - 21.8.1942)ble meldt savnet ved Orel i Russland. En person fra Trondheim falt ved Orel 28.12.1941.

Noen av de størst grusomhetene i 2. verdenskrig foregikk i Warszava, der 250.000 polakker, de fleste sivile ble drept. 17.000 tyske soldater falt eller ble meldt savnet der. SS-Röntgensturmbann var en aktiv part i dette og hadde norske soldater i strid. Ingen fra Trøndelag falt i strid. 36. Waffen-Grenadier Division der SS Dirlewanger var en annen enhet som drev virksomhet langt over kanten av vanlig krigsvirksomhet. Heller ikke her er oppgitt trønderske falne.

Et overraskende stort antall norske kvinner og menn tjenestegjorde, og falt i andre tyske kampavdelinger. I det Tyske Røde Kors falt 21 frontsøstre, men ingen var fra Strinda eller Trondheim. En rekke nordmenn som hadde tysk far eller mor havnet i Wehrmacht, Kriegsmarine eller Luftwaffe. 2 personer fra Trondheim var blant de falne.

Kilde

  • 1. Eirik Veum / Geir Brenden. De som falt. Nordmenn drept i tysk krigstjeneste