WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Nordmenn i Amerika- dødsfall 1927-28

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Dødsfald Blandt Kjendte Normænd i Amerika 1927-28

 • Halvor Steenerson, velkjendt advokat og tidligere kongresmand fra Minnesota, døde i en alder af 74 aar. Han var en skarp og dygtig politiker, og repræsenterte sin valgkreds i 20 aar - 1902-22.
 • Arvid Jacobson, forhenværende norsk konsul i California. Var konsul i Montreal, Can., fra 1906 to 1911.
 • Olaus Nordby, en af de første norske forretningsmænd i Chicago, en afholdt og vennesæl mand. Han var født i 1843.
 • Th. Jullum, chef for de norske sjøassurandørers fælleskontor i New York. Døde 56 aar gammel.
 • Sybil Bauer, som havde 23 verdensrekorder i svømning, døde i Chicago, hendes fødeby, kun 22 aar gammel.
 • Pastor John A. Berg, St. Paul, Minn., 80 aar gammel. Han var en af de ældste norske pioneerprester i Amerika.
 • Dr. Anton Holmboe, gammel veljendt Chicago læge, født i Tromsø for 70 aar siden. Dr. Holmboe var specialist i kirurgi og nød stor anseelse.
 • L. A. Anderson, "Sønner af Norges" dygtige og afholdte aktuar døde i en alder af 56 aar. Han var fØdt i Amerika af norske forældre.
 • Redaktør Sigvart Rødvik. Han spillet en fremtrædende rolle i det norske foreningsliv i Canada.
 • Dommer Andreas Uelands hustru døde som følge af et ulykkestilfælde i Minneapolis.
 • Ingeniør Olaf Winningstad, en af de dygtigste jernbaneingeniører paa vestkysten.
 • Bertel L. Bellesen, mangeaarig sekretær af Stavanger Amt laget i Amerika. Han blev i 1920 tildelt Kongens Fortjenstmedalje i guld .
 • Rasmus B. Michelsen, fremragende norsk forretningsmand i New York, medlem af skibsmæglerfirmaet Bennett Hvosleff & Co.
 • Gustav Adolf Bydal, redaktør og bladudgiver i Minneapolis.
 • A. C. Floan, velkjendt norsk forretningsmand i Minneapolis. Han var født i Trondhjem 1863 og kom 20 aar gammel til St. Paul, hvor han i aarenes løb oparbeidet en stor forretning. Floan var meget interesseret i norsk-amerikansk foreningsliv og var en virksom deltager i landsvide gjøremaal, ligesom han udfoldet en stor gavmildhed over for norsk-amerikanske institutioner. Han var Ridder af St. Olaf.
 • Pastor R. 0. Brandt, søn af pioneerpresten Nils Brandt, døde i McFarland, Wis.
 • H. M. Hanson, fremtrædende norsk-amerikansk bankmand i Chicago. Han var født i Iowa af innvandrede norske forældre.
 • Ingeniør Einar A. Johnson, New York. Han blev bare 49 aar gammel og va~ i mange aar knyttet til American Gas & Electric Co., og har udført store tunelarbeider.
 • Prof. Peter J. Eikeland, professor i norsk ved St. Olaf College, en fremragende pædagog. Han udarbeidet sammen med prof. Rølvaag flere lærebøger i norsk.
 • A. A. Travætten, velkjendt norsk-.amerikansk pressemand, 67 aar gammel. Han redigerte og udgav i sin tid "Vesten", "Fargo-Posten" og "Fram," samtlige i Fargo, N. Dak.
 • Pastor Ole Larson, formand for de norske baptisters konference i Amerika.
 • Dr. Eduard Boeckmann, berømt norsk læge i St. Paul, Minn. Han var en af Norges store sønner i den nye verden.
 • Iver A. Hain, skolelærer og tidligere redaktør af "Folkebladet."
 • Hans Jevne, en velkjendt og gammel forretningsmand døde i Los Angeles, Cal., 78 aar gammel.
 • Ingeniør Alfred F. Peterson, velkjendt for sine opfindelser paa Linotypemaskinens omraade.
 • Martin Christoffersen døde i Utah, hvor han intog en fremskudt stilling inden Mormonkirken.
 • J.A. Peterson, kjendt advokat og politiker, døde i Minneapolis i en alder af 68 aar.
 • Samuel Iverson, Minnesotas mangeaarige statsauditør og fremskudt mand i statens offentlige liv. Han var fØdt i Rushford, Minn. Hans forældre indvandret fra Vik i Sogn.
 • Fru Konsul Rove, Milwaukee, Wis., dæde i en alder af 60 aar. Hun var en af de bedst kjendte og mest afholdte norske kvinder i sin stat. Hun blev gift med Olaf I. Rove, i mange aar norsk konsul i Wisconsin.
 • John Blegen, tidligere generalagent for "the State Lines" skibe, døde i Chicago. Han var født i Tønsberg 1842, kom til Amerika i 1869. Blegen var med at stifte det norske Gamlehjem i Norwood Park.
 • Edvard F. Lee, en velkjendt nordmand i Seattle, døde i en alder af 87 aar. I Seattle, Wash., bygget han et af stedets største skibsverfter, som under hans ledelse vokset op til en stor bedrift.
 • Borgerkrigsveteranen L. M. Lange, forhenværende politidommer og borgermester i Cass Lake, Minn., døde i en alder af 83 aar. Han tjenstgjorde i 165de infanteriregiment i krigen, under generalerne Grant og Sheridan.
 • Simon Sampson, pioneer og krigsveteran, døde i Ottawa, Illinois, 93 aar gammel. Han invandret fra Stavangerkanten. Under Borgerkrigen deltog han i Shermans berømte march til Havet, tvers gjennem sydstaterne.
 • Dr. Evan Hyslin, en af de bedst kjendte nordmænd i Tacoma, Wash., døde pludselig af hjerteslag, 57 aar gammel. Afdøde var af gudbrandsdalsæt.
 • Andrew O. Aanerud, et af den norsk-Lutherske Kirkes mest virksomme medlemmer, døde i Donelly, Minn., 76 aar.
 • Klaus T. Kroken døde i Stoughton, Wis. Afdøde, som blev næsten 100 aar gammel, stammet fra Sogn.
 • Lars N. Fruland, næsten lige saa gammel, døde i La Salle, Ill. Han kom til Amerika med den kjendte Ægir-expedition i 1837.
 • Forhenværende Statskasserer i Wisconsin, A. H. Dahl, døde i La Crosse, Wis., nær 70 aar. Han gjorde sig bemærket i statens politiske liv, hvor han en aarrække var medlem af repræsentanthuset.
 • Pastor O. O. Klevjord, Mohall, N. Dak.
 • Dr. Elling Hove, tidligere professor ved Luther Theologiske Seminar.
 • Søster Maren Folkvard, bestyrerinde for det norske diakonissehospital i Minneapolis, 51 aar gammel.
 • Sagfører Sam S. Langland, et kraftig og virksomt medlem af "Sønner af Norge" paa vestkysten. Han var grundlægger af ordenens første loge i Seattle, Wash.
 • Pastor O. A. Sauer, barnefødt i Telemarken. Student fra Norge, blev en af pioneerpresterne herover. Han døde i Minneapolis, alder 84 aar.
 • Pastor O. S. Meland, prest og tidligere professor ved Red Wing Seminar, døde i Minneapolis, alder 74 aar.
 • Dr. John P. Munson, kjendt videnskabsmand, født i Søndfjord 1860. Han blev bekjendt som forfatter af biologiske verker.
 • Borgermester i Benson, Minn., Julius Thorsen, døde i sit hjem, 60 aar gammel. Han var født i Amerika af norske forældre og var en særlig afholdt offentlig tjenestemand.
 • Kaptein Henrik Normann, en kjendt skikkelse i skibsfarten i New York, døde 73 aar gammel.
 • Prof. J. L. Nydahl, 65 aar, Minneapolis-borger.
 • Overingeniør Hans Helland, fra St. Antonio, Tex., døde i en alder af 73 aar.
 • Arkitekt Olaf Thorsbov, en fremragende mand inden sit fag, døde i den forholdsvis unge alder af 45 aar i Minneapolis, hvor han i en aarrække han havt sit hjem.
 • Forhenværende prof. Dr. F. A. Schmidt, 91 aar, St.Paul.
 • Af gamle pioneerer er døde, Ole K. Decke, født i Hallingdal i 1826 og Mrs. Garnline Thoreson, født i Brunsdal 1826. Pastor E. E. Gynild, formand for den Lutherske Frikirke, afgik pludselig ved døden. Han var født i Trøndelagen og kom til Amerika i 1880. Prof. K. 0. Løkensgaard, norsk-doms- og skolemand i Amerika. Han skrev adskillige norske skolebøger. Forhv. guvernør af Syd-Dakota, Charles Herreid, døde 71 aar gammel. - County assessor, Peter Th. Lee, døde i Everett, Wash. Pionerene Ole Benson, Hartford, Wis., 83 aar og Engebret Torgerson, Albion, Wis. 82 aar.


Kilder

 • Skandinavien Almanak og kalender 1929