WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NGU

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
NGU logo
Foto: Mikkel Marhaug
NGU 2010. Foto: Jan Habberstad

NGU eller Norges geologiske undersøkelser ligger på Ladehalvøya. NGU er en norsk statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning. Norges geologiske undersøkelse ble opprettet ved kongelig resolusjon den 6. februar 1858.

Høsten 1961 ble en milepæl nådd da NGU flyttet inn i et stort nybygg på ØstmarknesetLade i Trondheim. I de drøye hundre årene før dette hadde institusjonen hatt tilhold i skiftende og ofte lite egnede lokaler, blant annet i Petersborgkomplekset, også kjent som Victoria terrasse. Fra 1. januar 1962 ble NGU, Geofysisk malmleting og Statens råstofflaboratorium slått sammen til én institusjon under navnet Norges geologiske undersøkelse. Sammenslåingen markerte en ny epoke i NGUs historie. Etter over hundre års virksomhet ble det gamle NGU omdannet til en geologisk avdeling ved et nytt NGU. Geofysisk Malmleting og Statens Råstofflaboratorium ble reorganisert til henholdsvis geofysisk og kjemisk avdeling. Ut av dette kom et tre ganger så stort NGU, og med et langt bredere virkefelt enn tidligere. Den nye institusjonen ble samtidig en institusjon preget av større motsetninger. Samlokalisering førte ikke til samorganisering. De tre avdelingene forvaltet til dels ulike kunnskapstradisjoner, de var preget av forskjellige kulturer og de var ledet av sterke personligheter. De hadde dessuten tilhold i ulike bygg, og alle disse faktorene bidro til å opprettholde de gamle institusjonsgrensene. Etaten er underlagt Nærings- og handelsdepartementet og har hovedkontor i Trondheim med filial i Tromsø.

1921 ble Carl Bugge utnevnt til direktør for Norges Geologiske Undersøkelse i Kristiania og satt i stillingen i 30 år. Harald Bjørlykke var direktør fra 1958-1962, Karl Ingvaldsen mellom 1962 til 1973. Knut Heier var direktør fra 1974-1994.

Arne Bjørlykke var direktør fra 1994 - 2006 . Administrerende direktør fra 2006 er Morten Smelror [1] og etaten har rundt 200 ansatte (2002).

NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. Viktige områder for denne virksomheten er, i tillegg til det norske fastlandet, Arktis, Svalbard og kontinentalsokkelen.

Området rundt NGUs lokaler har flere interressante historiske tilknytninger, bl.a. under 2. verdenskrig, se Tyske installasjoner på Østmarkneset. NGU sitt bygg på Lade. Foto: Jan Habberstad

Se også

Kilde

  • 1. NGU
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker


NGUs kontorer på Lade i Trondheim