WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Norsk Jernbanekalender 1890

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Norsk Jernbanekalender av 3.11.1890 viser ansatte slik:

Datoen for "I nuh. St." refererer sig for det Personale, der indgik under Regulativet af 25de November 1882 - indtaget i Jernbanekaienderen af 1/10 87 - til den Dag, fra hvilken Vedkommende blev aflønnet efter dette, uanseet om Vedkommende tidligere har havt en tilsvarende Stilling. - Funktionærerne inden de forskjellige Grupper er - med Undtagelse af Stationsmestere og Expeditører, der er ordnede geografisk - ordnede efter Anciennetet; dog saaledes, at denne bestemmes af Lønnens Størrelse og Datoen for samme. Hvor Lønnen for flere Funktionærer er den samme og fra samme Dato, er Datoen for "I nuh. St." den bestemmende for Ancienneteten. Hvor ikke anderledes er bemærket, er den anførte Løn aarlig og brutto, d. v. s. de i Regulativet af "Ide Juli 1890 fastsatte Beløb for Uniform og Hus etc. er tillagt den kontante Løn.

Forklaring over forskjellige forkortede Betegnelser:
I nuh. St. betegner i nuhavende Stilling.
Adr. Adresse.
- - - Vakance.
Kl Kommandør af 1ste Klasse.
K2 Do.
- 2den R. Ridder.
R.1 Do. lste Klasse.
St. O. O. Sankt Olafs .Orden.
S. O. Svenske Sværd Orden.
N. O. Do. Nordstjerne Orden.
W. O. Do. Wasa Orden.
D. D. O. Danske Danebrogs Orden.
Pr. Kr. O. Preussiske Krone Orden.
Sch. W. h. F. O. Sachsen-Weimarske hvide Falks Orden.
Sch. Albr. O. Sachsiske Albrechts Orden.

Styrelsen for Norges Statsbaner:

Generaldirektør. Lorentz Henrik Muller Segeleke, (K.1 St. O. O.) (K.1 S. O.) (R. D. D. O.), Oberst i Armeen, surn. Kap. i Ingeniørvaabenet. Født 1829, konst. som Trafikdireldør 1877, soom Generaldirektør 1883. Kr. 6400 aarlig.

Direktør for Baneavdelingen.
Carl Abraham Pihl, (K.1 St. O. O.) (K.1 N. O.) (K.1 W. O.) (K2 D. D. O.) Født 1825, konst. 1883. Kr 10.000 aarlig (hvoraf paa Driftsbanernes Budget Kr. 7500, paa Undersøgelsernes Kr. 2600)

Direktør for Trafikafdelingen.
Carl Emil Krefting, (R. St. O. O.) (R. Pr. Kr. O. 3 Kl.) Født 1833, konst. 1880. løn Kr. 6600*) og personligt Tillæg Kr. 3000.

Direktør for Maskinafdelingen.
Johan Gotfred Dahl Oxaal, . (R. N. O.) (R. St. O. O.) Født 1836, konst. 1883. Kr. 5400 aarlig og persnligt Tillæg Kr. 600 .

Af Stortinget valgte Medlemmer.
Lunde, Johannes, Grosserer. Født 1835, valgt 1884. Kr. 2000 aarlig. Hurum,
Hans Olsen, Gaardbruger. Født 1844, valgt 1890. Kr. 2000 aarlig.
Bureauchef
Sommerfeldt, Hakon Adelsten. Født 28/11 43. Ansat 1/ 4 83. I nuh. Still. 1 /4 83. Kr. 4800 fra 1/1 89.

Overtrafikkontrollør.
Andersen, Carl Ludvig. Født 21/ 1844. Ansat 23/4 60. I nuh. St. 1 /4 83. Kr. 4000 fra 1 /1 89.

Hovedkasserer.
Smith ., Alexio. Født 23/1827. Ansat 15/ 11 66. I nuh. St. 1/ 4 83. Kr. 4000.fra 1/ 1 89.

Hovedbogholder.
Øverland, Christian Thaulow. Født 10/ 1850. Ans. 1/ 7 78. I nuh. St. l/S 84. Kr. 3800 fra 1/1 88.

Assistent hos Direktøren for Trafikafdelingen.
Dietrikson, Johan Fredrik, (R. W. O.lKl.) Født 1 /8 1849. Alns. 8/11 80. I nuh. St. 1/7 90. Kr. 3400 fra 1 /4 83.

Forstander for det statistiske kontor.
Johannesen, Endre Olai. Født 15/ 6 1848. Alis. 1/ 4 83. I nuh. St. 1/4 83. Kr. 3400 fra 1/1 89.

Sekretær. Platou, Christian Emil Stoud. Født 18/ 4 1861. Ans. 1/ 3 80. I nuh. St. 1/3 89. Kr. 2600 fra l/3 89.

Telegrafinspektør.
Amundsen, Nikolaus. Født 19 /1 1848. Ans. 14/ 7 81. I nuh. St. 1/4 83. Kr. 3000 fra 1/7 89.

Togkontrollør .
Lassen, Nils. Født 3/10 1833. Ans. 1 /4 83. I nuh. St. 1/ 12 84. Kr. 2800 fra 1/ 12 84.

Billetforvalter.
Halvard Sellæg. Født 10/1 1854. AllS. 21/ 11 82. I nuh. St. 1 /1 85. Kr. 2400 fra 1/1 88.

Trafikkontrollører.
Johnsen, Carl Egidius f.2/4 1842.
Staff, Hjalmar f. 12/2 1848
Julsrud, Ludvig f.25/9 1845.
Nereng, John f. 25/3 1854.

Assistent hos Direktøren for Baneafdelingen.
Laumann, Ludvig Marius f.. 18/3 1836.

Tegner hos Direktøren for Baneafdelingen.
Blehr, Adolf Johan f.12/1 1856. 1/7 84. 1/7.84. 2200. 1/ 7 8

Assistent hos Hovedbogholderen.
Lier Ole 8/ 7 1856. 5/6 71. 29/ 7 90. 1800. 1/1 88.

Kilder

  • Ludvik Sanderud og Andreas Minken. Norsk Jernbanekalender 30.11.1890.