WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Norsk bosetting i South Dakota

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Utbredelsen av norsk immigrasjon i Sør-Dakota 1900. 1 prik er over 100 .Fra Qualey: Norwegian Settlement
Utbredelsen av norsk immigrasjon i USA 1930. Fra Qualey: Norwegian Settlement

Norske bosettinger i staten South Dakota, status 1930.

Dakota territory ble etablert i 1861, og i 1889 ble Sør-Dakota og Nord-Dakota to stater.

Sør-Dakota er en god farmingstat hovedsakelig, men har også historie knyttet til The Black Hills i det sør-vestre hjørnet av staten.

I 1858 ble det klart for hvite settlere å etablere seg i området mellom Big Sioux River og Missouri River. I 1859 dro 6 vogner med norske pionerer vestover fra Stoughton i Wisconsin mot Dakota. Dette var 2 år før Dakaota Territory ble formelt etablert. Her var det store prærier uten skog, men nordmennene slo seg helst til langs elver og innsjøer hvis slike fantes. Etter at Sioux-indianerne var slått militært, var det blitt 1.264 norske immigranter i Missouri/Big Sioux regionen, med de sørøstre countiene Union, Clay og Yankton som et kjernepunkt. Det norske innslaget der steg til 2.776 i 1880 og 5.850 i 1900.

Et stort antall nordmenn fra Oppdal kom til Dakota i 1869 og 1870. Mange av de yngre norske immigrantene fikk arbeid i den amerikanske staten i Fort Sully, Fort Thompson og Fort Randall, og på steambåtene på Missouri. Iver Johnsen Furunes og Halvor Olsen Aune (1848-) var pionerer i dette området som snekkere og smeder, de assisterte myndighetenes agenter og de var i kontakt med indianerne.

Emigranter i USAs stater 1910

Det var 60.746 norskættede i staten South Dakota i 1910. I kartet fra 1930 er det 54 prikker med bosetting over 1000 personer.

Pr. 31.12.2011 hadde Sør-Dakota 115000 innbyggere med norsk avstamming ifølge Statistisk sentralbyrå, Sør-Dakota lå da på 10. plass blant stater med norsk avstamming. I Sør-Dakota var da 17% av delstates hvite befolkning av norsk avstamming.

Ut fra plassering av Lutherske menigheter i staten kan det antas at det har forekommet norske bosettinger i en rekke områder, her er Find A Graves oversikter for kirkegårder i aktuelle "norske" counties:


Se også

  • Oversikt over lutherske menigheter i USA og Canada

Kilder

  • Olaf Morgan Norlie. History of the Norwegian people in America
  • "Norwegian Migration to America - The American Transition" av Theodore C. Blegen. Boka ble utgitt av The Norwegian-American Historical Association (NAHA) i Northfield, Minnesota i 1940.
  • Martin Ulvestad. Nordmændene i Amerika
  • Digitale kilder for Sør-Dakota