WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ny E6 Øst- en trafikkmaskin

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

E6 ost.flyfoto.jpg Ny E6 Øst – En ny trafikkmaskin

Bilde:Praktbygg i Tessems veg.jpg Snart starter arbeidet med ny E6 ved Strindheim. Mange er nok spente på hvordan utbyggingen av E6 vil påvirke trafikksituasjonen og bomiljøet for denne del av Strinda. Historielaget har derfor oppsøkt Statens Vegvesen sitt informasjonskontor på Lademoen stasjon og sett på planene. I løpet av inneværende år vil de forberedende arbeider starte opp – og i 2009 vil vi for alvor merke de omfattende arbeidene som nå skal startes opp. Dette praktbygget i Tessems veg blir nok stående.

Strinndheimomradet.pdf Her finner du reguleringsplanen for Strindheimområdet.

Bilde: Strindheimkrysset.pdf (Gjengitt med tillatelse fra Gule sider) Innherredsvegen er en gammel veg. Allerede i 1858-1859 ble det utført en omlegging over Gjevingåsen. Fra bygrensa mellom Trondheim og Strinda og til Strindheim skole gikk vegen over Rønningsbakken. Traseen ble omlagt i 1898-1900 og fikk den trase den har i dag. Bygdeveien Strindheim - Bromstad ble bygd i 1895-1901.

Bilde: Forbi KBS.jpg Her ser vi reguleringsplanen for området ved KBS. En ombygging av Thonning Owesens veg er blant de første store inngrep som skal gjøres. En ny forbindelse mellom Innherredsvegen og Thonning Owesens veg skal etableres. Dette for å avlaste Strindheimkrysset for trafikk. Riggområdet blir liggende opp mot jernbanen der Bromstadvegens forlengelse til Lade senere skal bygges.

Bilde:E6 ved Nidar.jpg Forberedende arbeider må også gjøres på sydsiden av Strindheimkrysset. Dette for å lede trafikken på Bromstadvegen østover mot Gildheimkrysset. Det planlegges en midlertidig vei syd for Nidar fabrikker og over Belbuan.Den nye E6 skal ligge hele 12 meter under dagens nivå ved Nidar. Vi ser tunnellinslaget ved, foran dette blir det bygget en betongkulvert. Vegkrysset får 3 plan. Den nye E6 kommer nederst, lokaltrafikken møtes i en ny rundkjøring på det midterste planet, og helt på toppen blir det en rundkjøring for busser og annen prioritert trafikk. Ingen hus må bort ved tunnellinnslaget sier Statens Vegvesen, men et par hus må nok fraflyttes for en kortere periode.

Bilde:E6 ved Strindheim.jpg Vi ser reguleringsplanen slik den viser tunnellen og påkjøringsrampene inne i fjellet. Her ligger det 6 boliger som allerede i dag er støyutsatt.

Bilde: Ved Rosenborg.pdf (Gjengitt med tillatelse fra Gule sider) Ved Rosenborg blir endringene enda mer utfordrende. Her skal svært mange hus flyttes på strekningen mellom rundkjøringen i bildet og tunnellpåslaget. Statens Vegvesen holder for øvrig til på Lademoen stasjon, det gule huset ved jernbanelinja har adresse Strandvegen 40.

Nidelv bro.pdf Ta også en titt på den nye Nidelven bru, slik Selberg arkitektkontor og Reinersen har laget prospekt for.

Hjemmesiden til Statens vegvesen er: www.vegvesen.no/e6ost. Telefon er 91320842