WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nydalsbrua

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny Sluppen bru
Foto: Fjellanger Widerøe
Kommuneplan Sluppen - Stavne. 3-felts veg i Osloveien er tatt ut og erstattet med 2-felts vei.

NydalsbruaSluppen ble igangsatt fredag 16. oktober 2020 ved at Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok "første spadetak" for ny bru over Nidelva.

Nydalsbrua er en skråstagsbru. Tårnet med kabler er forankret i fjellet mellom de 2 kommende tunnelene til Byåsentunnelen, der det foreløpig er sprengt ut ca 70 meter av fjellet. Brua får fire kjørfelt og blir den del av riksveg 706. Den starter på østsiden av elva ved ny rundkjøring nær Trondheim hovedbrannstasjon, og går vestover fram til ny rundkjøring utenfor området der framtidige Byåstunnelen får tunnellåpning. Her blir det bygget en rundkjøring som fungerer som et lokk over Osloveien, og som får påkjøringsramper mot denne.

Nydalsbrua er planlagt ferdig utbygget snest 8. juni 2024.

Den gamle Sluppenbrua blir stående, og får funksjon som gang- og sykkelvegbru.

Det har vært mye politisk strid rundt dette bruprosjektet, se planene fra 2014 her. Etter som Osloveien i planene fra 2020 kun skal få 2 felt, tror mange at det i framtida også oppstår lang ventetid og køproblemer her

Kilder

  • Adresseavisen 17.10.2020
  • Harald Storflor. Trondheim- Bruenes by. Artikkel i Njardarholl 2022-Årbok Nardo og Bratsberg historielag.