WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Odd Sørli

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Odd Sørlie
Fenrik Odd Sørli (15. juli 1912 i Trondheim- 21.12.1976 i Kongsvinger) var sønn av boktrykker Daniel Sørlie (6.6.1887 i Levanger- 1.1.1974 i Trondheim) og Mary Schjevig (19.3.1893 i Trondheim - 3.4.1936 sst). Bror til Kjell Sørli og Øivind Sørli.

Gift med Edel Schive Sødahl (1917-23.12.1965), datter av fotograf John N. Sødahl (25.3.1884 i Hemne- 1929 i Trondheim) og Astrid Schive (5.8.1887 i Selbu -1970). Ingen barn.

Odd Sørli var en norsk motstandsmann under andre verdenskrig. Han var medlem av Kompani Linge og ble for sin innsats tildelt Krigskorset, Norges fremste utmerkelse.

Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 deltok Odd Sørli i kampen mot invasjonsstyrkene i Trøndelag. Han kom raskt med i motstandsarbeid gikk i kurertrafikk mellom Norge og Sverige før han i 1941 kom over til Storbritannia. Han gikk der inn i de norske styrkene for å fortsette kampen og ble medlem av Norwegian Independent Company No. 1, senere kjent som Kompani Linge. Sørli fikk i oppdrag å organisere motstandsarbeid i Trøndelag, etablerte radiosendere og bygde ut Milorgs virksomhet i regionen.Han gikk som kurer Sverige/Norge ca 20 ganger.

Motstandsvirksomheten til Sørli og hans medarbeidere ble forsøkt rullet opp av Henry Rinnan og Sonderabteilung Lola. Flere ble tatt, men Sørli selv unngikk arrestasjon. Medlemmer av Sørlie familie ble arrestert og torturerte (deriblant hans kone Edel) og familien ble fratatt sitt hjem i Strindvegen 70.

Etter verdenskrigen ble Odd Sørli og broren Kjell Sørli etterforskere i landssvikoppgjøret i Trondheim og fikk høsten 1945 blant annet i oppgave å avhøre Henry Rinnan. Sammen med sin bror utarbeidet han et manuskript basert på Henry Rinnans fortelling om sine aktiviteter under krigen. Manuskriptet ble etter Sørlis død overlatt Norges Hjemmefrontmuseum. I 2007 ble det publisert i boken Rinnans testamente (Aschehoug). Da Rinnan ble henrettet i 1947 ledet Odd Sørli eksekusjonspelotongen.

Etter krigen var Odd Sørli med i filmen Det grodde fram (1947) der han spilte seg selv.

Han startet eget trykkeri i 1949.

Odd Sørli var norsk mester i roing og orientering. Alpinisten Odd Sørli, sønn av Kjell Sørli, er oppkalt etter sin onkel. Han har også en veg i Trondheim oppkalt etter seg, Odd Sørlis veg.

I statsråd 26. mars 1943 ble Sørli tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats. Det ble vedtatt å påføre diplomet begrunnelsen: «For fremrakende[sic] personlig krigsinnsats for Norges sak. Han ble også tildelt Order of the British Empire og den amerikanske Frihetsmedaljen.

Kilde

  • 1. Erik Gjems-Onstad. Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren*
  • 2. Wikipedia
  • 3. Tor Busch. Motstandskamp fra Trondheim
  • 4. Trondheimsbasen

Eksterne lenker