WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Olavsskrinet i Oktogonen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Olavsskrinet Illustratør: Carl-Fredrik Keller
Olavsskrinet var det største gullsmedarbeidet som ble skapt i Norge i middelalderen. Snorre Sturlason beskriver det som en stavkirke i miniatyr, med tak og dragehoder på gavlene og en buegang nederst. Det var beslått med forgylte sølvplater og edle stener. Inne i det store skrinet befant det seg en mindre kiste med liket av helgenkongen.

Erkebiskop Øystein Erlendsson )1161-88) startet byggingen av et nytt prektig kor i Nidarosdomen. Dette var åttekantet, med et midtrom og en omgang. Midtrommet hadde et høyt spisst tak som var synlig på lang avstand. etter en brann i 1328 ble Oktogonen ombygget og fikk sin nåværende form.

Hver Olsokdag (29. juli) ble skrinet båret ut i prosisjon gjennom byens gater.

Under reformasjonskampene brakte erkebiskop Olav Engelbrektsson Olavsskrinet i sikkerhet til Steinvikholm. Det slo mennene til den danske Christian 3 de to ytre skrinene i stykker. De sendte sølvet, gullet og de edle stenene til København.

Da svenskene erobret slottet i 1564, trakk de sølvnaglene ut av det visstnok gjenværende, opprinnelige skrinet, som de tok med seg da de flyktet, og gravde ned i Fløan kirke i Stjørdal.

Olavsskrinet ble deretter hentet til Trondheim. 8. juni i 1564 ble det satt ned i en åpen, murt grav i Nidarosdomen. Skrinet ble gjenstand for hemmelig dyrkelse. Fordi man mente mente denne dyrkelsen var overtroisk og forkastelig, ble graven etter kongelig befaling kastet til med jord i 1568.

Kilde