WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Olsen Teslien

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Gårdbruker Ole Olsen Teslien (født 1770 på gården Bakken ved Røros, død 31. mai 1851) kjøpte i 1803 gården Tesli Nedre i Strinda, hvor han senere også eide Tesli Øvre. Han møtte også på Stortinget i 1818, og var medlem av en rekke komiteer. Teslien var medlem av direksjonen i Strindens Sparebank 1842- 1847.

Da Stiftamtmann grev Fredrik Trampe kalte inn til møte i Melhus 27.- 28. mars 1814 for å utpeke representanter til Eidsvollsforsamlingen, møtte proprietær Reinholt Johannes Schieve og bonden Ole Olsen Teslien.

Ole Teslien vikarierte som lensmann en periode i 1818.

En veg er oppkalt etter han, se [1]

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.