WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Om bruken av Heim og Hjem i stedsnavn

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Om bruken av Heim og Hjem i stedsnavn
Stedsnavn med hjem eller heim
Årbok for
Strinda historielag
2004
Sidetall 5
Forfatter Per Olav Tiller
Overskrift Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda
3 stikkord Språk
Stedsnavn
Eiendommer

Historien om "Heim" og "Hjem" brukt i stedsnavn i Trondheim og Strinda, ble beskrevet av Per Olav Tiller i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2004.

Artikklen beskriver bakgrunnen for og omfanget av hjem og heim i konkrete stedsnavn. En rekke eksempler på slike navn er vist; Solem, Siim ved Jonsvatnet, Fridheim, Alvheim, Fagerheim, Strandheim, Bergheim steinbrudd, Jarlheim,med flere.

Artikkelen er på 5 sider.

4 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]