WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Otto Sommer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Otto Sommer (døpt 23. juni 1718 i Skien, død 23. januar 1793 i Trondhjem) var apoteker ved Løveapoteket.

Foreldre: Rådmann Iver Sommer (født ca. 1696 i Skien, død der 7. juni 1731) og Hoel (Bodil Marie) von Cappelen (døpt 15. juli 1693 i Bragernes, begravet 2. desember 1726 i Skien). Han »serverte« noen år ved Christopher Hekfordt Mangors apotek i København og tok examen pharmaceuticum 29. april 1740. Han kjøpte Løveapoteket i Trondhjem og fikk bevilling 1. juli 1745. Her heter det at »ingen Apothekersvende maa derfor i Trondhjem gi ve sig i Tieneste hos nogen anden ei heller understaa sig at sælge noget Apotheket vedkommende”.

Sommer ble en formuende mann, fikk tittel av hoffagent og rang som virkelig justisråd. På grunn av høy alder og svak helbred solgte han apoteket til Johan Friederich Ackermann ved skjøte av 16. februar 1782.

Otto Sommer kjøpte Ranheim Vestre på auksjon i 1777. Han eide også Stubban Øvre, Rønningen, Viken Nedre, Grilstad, Presthus, Overvik og Tesli.

Gift seg 9. september 1740 i Trondhjem med Hanna Meincke (født ca 1728 i Kristiansund, død 21. mai 1832 i Trondhjem) 104 år gammel. Hun tilhørte den trøndersk-slesvigske slekten Meincke. De hadde 1 barn; Bolette Sommer, 1756-1806, gift med etatsråd, krigskommissær Hans Didrik Monrad.

I 1796 solgte hun Ranheim Vestre til Fredrik Christian Otto Hegermann som var gift med hennes datterdatter.

Kilde

  • Olav Paulsen. Årbok 2001 Ranheim bydels museums historielag
  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960