WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Paulinegard

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Paulinegaard, Valgrinden, gnr 65/1 var et tidligere gårdsbruk mellom nåværende Valgrindveien og Peder Østlunds veg, øst for .P. Andersens veg. Paulinegård ble fradelt Elgeseter i 1791 som bygselplass og festet bort til tollkasserer Lorentz Múller. Fra 1797 overtok gullsmed Jacob Berg husene og bygselsretten, som han overdro til kjøpmann Carsten Schiødt Due. Due kjøpte i 1804 en parsell som han kalte Paulinegård etter hans kone Pauline Heltzen. Dette ble senere navnet på eiendommen da Valgrinden og Paulinegård ble slått sammen.

Enkefru Due solgte stedet i 1838 til konsul Wilhelm Schüren, gift med Elise Schüren. Fra 1879 eide løytnant Aleksander Hagen Paulinegård. I 1890 kjøper Lars Andersen gården av Marentius Thams. Lars Andersen selger i 1898 til herredskasserer, agronom Mathias Aasen. Aasen eide også Nardo Vestre som Paulinegård ble slått sammen med. I 1899 ble eiendommen solgt til restauratør Sorkstad, som i 1910 overdro den til Oliver Fossum og fru A. M. Pettersen. I 1923 overtok Den Norske Handelsbank, men banken gikk konkurs og Trondheim kommune overtok. Eiendommen er nå utstykket og husene er revet.

Familien Stellander bodde her i 1934.

Postkort poststemplet 24.12.1904

Paulinegaard oktober 2008.Foto: Jan Habberstad

Vi ser at de gamle trærne ved Paulinegård er beholdt.

Kart fra 1959

Mye har skjedd av bygging og nye veier i dette området siden 1959.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim bykeksikon
  • 3. Knut Viks postkortsamling
  • 4. Pers. med. Ola Marin Lykkja