WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Paulinelund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Paulinelund
Foto eid av Tor Mikaelsen
Paulinelunds areal ble delt i 2 da Størenbanens linje ble planlagt utbygd langs nåværende Elgeseter gate. Foto hos UBiT

Paulinelund er en tidligere eiendom på Elgeseter som omfattet et større område mellom Klæbuveien og Nidelva. Gården lå hvor dagens butikk Bunnpris befinner seg.Gården ble fradelt fra Elgeseter gård i 1826 og solgt til skreddermester Paul Hellesen. Stedet gikk i arv til enkefru Pauline Henriette Sotåen (1816-), og fikk navn etter henne. Hun var gift med skreddermester Kristian Andreas Sotåen (1806 i Molde- 1866), og deres faste adresse var Søndre gate 24.

I 1879 kjøpte kaptein Johan Wilhelm Michelet eiendommen, hvor han oppførte nye hus. Han kalte stedet (feilaktig) Elgeseter. Michelet utparsellerte i 1880-årene området mellom Elgeseter gate og Klæbuveien. Fra 1932 ble resten utstykket.

På Paulinelunds grunn ble det av Michelet i 1880-årene utparsellert et område mellom Elgeseter gate og Klæbuveien. Fra 1932 ble resten utstykket

Hovedbygningen som lå på den nåværende eiendommen Elgeseter gate 16, ble revet i 1959.

Paulinelund.Fotografen har stått på sykehusets område og fotografert utover Øya. På bildet vises gårdene Vangslund og Paulinelund, dessuten murhusene i Elgeseter gate. Til høyre for Vangslund, Elgeseter gate 11. Helt til høyre, murhuset på hjørnet av Elgeseter gate og Einar Tambarskjelves gate som hadde adresse Einar Tambarskjelves gate 4. Foran Paulinelund, området som senere ble Finalebanen.Ukjent fotograf
Paulinelund.Hovedbygningen ble revet i 1959. Bildet viser et stakittgjerde og låven med låvebro. For øvrig var det låve og stabbur på gården, i tillegg til portnerbolig. Foto: UbiT/Erik Olsen


Kart Paulinelund


Kartutsnitt over Paulinelund fra 1909.Kartet viser en del av Paulinelund.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Universitetsbiblioteket i Trondheim


Eksterne lenker