WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Peder Rehbech

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Bokbindermester Peder Rehbech var den første Skolemester ved Trondhjems borgerlige Realskole. Han hadde undervisning i skrivning og kalligrafi (skjønnskrift). I fundasen ble skolen tilstått eneprivilegium på framstilling og salg av kopperstukne ABC-bøker, sammenskrifter, og forskrifter av danske, latinske og frakturske bokstaver.

Peder Rehbech hadde deltidsstilling ved skolen. Han er også nevnt som Informator hos Generalveimester Nicolai Frederik KroghMunkvoll en periode.


Kilder

  • Wilhelm K. Støren og Olaus Schmidt. Trondhjems borgelige realskole 1783-1965