WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Per Øverland

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Per Øverland
Per Øverland (13.10.1930 i Oslo-) sønn av Astrid Gimnes og Petter Wessel Øverland. Begge foreldrene var innflyttere fra Romsdal og faren var drosjeeier i Oslo. Per Øverland vokste opp på Torshov sammen med foreldrene og tre yngre søstre. Han gikk på Sagene skole 1937-1944. Han var speider og aktiv i det kristelige ungdomsarbeidet i Lilleborg småkirke.

Per Øverland ble i 1957 gift med med Aase Karine Wiborg, født i 1932 som datter av Sigrun og Øivind A. Wiborg i Molde. Fra Universitetet i Oslo har hun matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i marin botanikk. Aase Karine Øverland var i 35 år lektor ved Strinda videregående skole. De har tre barn født i årene 1961, 1967 og 1968: Per Øivind, Ole Andreas og Anne Christine. Per Øivind og hans kone Wenche har gitt dem fire sønnesønner, Per Christian, Jan Emil, Leif Anders og Ole Martin; Ole Andreas fikk Nina Louise i 2001 og Andreas i 2009; det sjette og syvende barnebarnet, Kasper, født i 2002, og Martin, født 2007, er sønner av Anne Christine.

Per Øverland tok examen artium på reallinjen ved Oslo Katedralskole i 1949 og avtjente verneplikten i Tysklandsbrigade 501 med tjenestested i Flensburg. I 1953 tjenestegjorde han som sykepleier ved det norske feltsykehuset i Korea, Nor MASH. I 1956 tok han teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, i 1957 praktisk-teologisk seminar samme sted og ble ordinert til prest i 1958 i Oslo Domkirke av biskop Johannes Smemo. I 1960 tok han magistergraden i teologi (STM) ved Union Theological Seminary i New York City.

Per Øverland var Oslosekretær for Norges kristelige studentlag i 1957-1962 og studentprest i Trondheim 1962-1965. Deretter gikk han over i undervisningsstilling ved Noregs Lærarhøgskole i Trondheim. Da institusjonen ble innlemmet i Universitetet i Trondheim, ble han universitetslektor og så førsteamanuensis ved Religionsvitenskapelig institutt med særlig ansvar for undervisning og forskning i etikk og kirkehistorie. Han var medlem av det første interimsstyret for Universitetet og var styremedlem i Studentsamskipnaden og i Stiftelsen Studentbyene i Trondheim. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1990-1992 og var rektor ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH) fra 1993 til 1995.

Per Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler både vitenskapelige og populære. Se www.bibsys.no. “Kristen etikk” er trykket i fem opplag i 14.000 eksemplarer og “Hva kirken lærer” i to opplag. Han har også skrevet en rekke slektsbøker. Han har vært sekretær i Trondheim og omland prestelag og medlem av landsstyrene i Norsk-kinesisk forening og i Norges Rytterforbund, der han var visepresident 1985-1989. Han var nestleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim 1998-2002 og leder av Lademoen menighetsråd fra 1990 til 1993 og igjen i 1998 og fra 2009.

Per Øverland er lokalhistoriker og medlem av Lademoen historielag.

Per Øverland har pr. mai 2015 forfattet mer enn 150 historieglimt om stort sett Lademoen og Lade. Disse omfatter hverdagsliv, næringsliv, sosiale forhold, idrettsliv og kirkeliv. Endel har han trykket opp og gitt Lademoen menighet. Per Øverland var også med og startet Lademoen Historielag tilbake i 2000.

Per Øverland, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje 12.4.2015.

WikiStrinda kommenterer:

Per Øverlands historieglimt er lagt ut på Lade historielags hjemmesider. Strinda historielag ble for noen måneder siden spurt om å legge Per Øverlands unike bidrag ut på WikiStrinda, noe vi så frem til. Historieglimt-sidene supplerer i stor grad, og utdyper, hva som er lagt ut av Strinda historielag på WikiStrinda.

Det vil senere også bli lagt ut linker i WikiStrindas artikler til Per Øverlands artikler på Lademoen historielags hjemmeside, når hans serie er ferdig publisert.

På denne måten vil Ladehalvøya og Lademoens historie blitt vesentlig utdypet. WikiStrinda ser det som svært viktig at historien om Lade derved er klar tilå møte de titusener av nye beboere som tilflytter bydelen i løpet av få år:

På Lademoen historelags sider finnes således artikler om Per Øverlands historieglimt:

 • Historieglimt 11 - Devle Gård[11]
 • Historieglimt 12 - Spandet og Østmarken gårder[12]
 • Historieglimt 13 - Dalen gård[13]
 • Historieglimt 14 - Lade i sagaene[14]
 • Historieglimt 15 - Lademoen minnealbum[15]
 • Historieglimt 16 - Lade i fremtiden[16]
 • Historieglimt 18 - Dora I[18]
 • Historieglimt 20 - Prestegårder på Lade og Lademoen[20]
 • Historieglimt 23 - Idrettsplasser på Lade og Lademoen[23]
 • Historieglimt 24 - Devlehavn industrianlegg[24]
 • Historieglimt 26 - Ladebroen og Ladeporten[26]
 • Historieglimt 28 - Tindveden[28]
 • Historieglimt 29 - Arbeiderforeningen Sverre[29]
 • Historieglimt 30 - Østmarkneset[30]
 • Historieglimt 31 - Containerkvinnen på Nyhavna [31]
 • Historieglimt 32 - Presten Simon Wolff i Lade kirke[32]
 • Historieglimt 33 - Kirkeklokken på Leangen gård[33]
 • Historieglimt 34 - Taubåten "Lamon"[34]
 • Historieglimt 35 - Livredderne på Lade[35]
 • Historieglimt 36 - Trøndermeieriet og postkontoret[36]
 • Historieglimt 37 - Holstguttene på Østmarken[37]
 • Historieglimt 38 - Lilleby - en drøm[38]
 • Historieglimt 39 - Barnehagene på Lade og Lademoen[39]
 • Historieglimt 40 - Furulund på Lade[40]
 • Historieglimt 41 - Hjelpeforeningene[41]
 • Historieglimt 42 - Kirkelig Aktivitetssenter[42]
 • Historieglimt 43 - Korsvikaspelet[43]
 • Historieglimt 44 - Lademoen industrområde[44]
 • Historieglimt 45 - Lade Gård[45]
 • Historieglimt 46 - Lade kirke[46]
 • Historieglimt 47 - Lade bydelsutvalg[47]
 • Historieglimt 48 - Lade kulturlandskap[48]
 • Historieglimt 49 - Tyskhusene[49]
 • Historieglimt 50 - Nidar[50]
 • Historieglimt 51 - Tordenskjoldbrev[51]
 • Historieglimt 52 - Sokolov - en krigsfange[52]
 • Historieglimt 53 - Gassverket[53]
 • Historieglimt 54 - Preservingen[54]
 • Historieglimt 55 - Voldsminde[55]
 • Historieglimt 56 - Buran[56]
 • Historieglimt 57 - Bussholdeplasser[57]
 • Historieglimt 58 - Engstykket[58]
 • Historieglimt 59 - Et gammelt kart[59]
 • Historieglimt 60 - Trikkestallen[60]
 • Historieglimt 61 - Christian Gartners hage[61]
 • Historieglimt 62 - Prosesjonskrusefikset i Lademoen kirke[62]
 • Historieglimt 63 - Alabastrelieffene i Lade kirke[63]
 • Historieglimt 64 - Anna Dorothea kirke[64]
 • Historieglimt 65 - Moen gård på Lade[65]
 • Historieglimt 66 - Rønningsletta[66]
 • Historieglimt 67 - Fridheim og Finnes barnehjem[67]
 • Historieglimt 68 - Lillegården på Rønningssletta[68]
 • Historieglimt 69 - Lademominner fra Per Øverland[69]
 • Historieglimt 70 - Østmarka sykehus' kirke[70]
 • Historieglimt 71 - Lademoen skole [71]
 • Historieglimt 72 - Lade bo- og servicesenter 1996 [72]
 • Historieglimt 73 - Lademoen hjem for gamle i 1960 [73]
 • Historieglimt 74 - Lademoen kirke 90 år i 1995 - [74]
 • Historieglimt 75 - Altertavla i Lademoen kirke - [75]
 • Historieglimt 76 - Lademoen kirkes guttekor ble 25 år i 1975 - [76]
 • Historieglimt 77 - Kunstnere på Lade og Lademoen 1994 - [77]
 • Historieglimt 78 - Lademoen slettelandet - [78]
 • Historieglimt 79 - Lademoen - navnet - [79]
 • Historieglimt 80 - Anton Kalvaas gate og Boligan - [80]
 • Historieglimt 81 - Norges geologiske undersøkelser (NGU) på Lade - [[81]]
 • Historieglimt 82 - Sjømenns Aldershjem. Minnekapellet - [82]
 • Historieglimt 83 - Strinda sentrum på Lademoen - [83]
 • Historieglimt 84 - Våttahaugen på Ladehammeren - [84]
 • Historieglimt 85 - Østbyen helse og velferdssenter 1983 - [85]
 • Historieglimt 86 - Biskop Tutu besøker Lade og Lademoen - [86]
 • Historieglimt 87 - KBS på Leangen - [[87]]
 • Historieglimt 88 - Veitunnelen fra Strandveien til Strindheim - [88]
 • Historieglimt 89 - Haakon VII’s gate på Lade - [89]
 • Historieglimt 90 - Arkivsenteret ved Dora I - [90]
 • Historieglimt 91 - Sportsklubben Rapps idrettsplass på Voldsminde - [91]
 • Historieglimt 92 - Industrianlegget i Devlehavn - [92]
 • Historieglimt 97 - Fra reperbaner til Ståltaugfabrikk - [97]
 • Historieglimt 101 - Lade kirkes altertavle - [[100]]
 • Historieglimt 102 - Leangen bru - [101]
 • Historieglimt 103 - Lademoen hjem for gamle 50 år i 1960 - [102]
 • Historieglimt 104 - Bakke gård - [103]
 • Historieglimt 105 - Lade som skolesenter - [104]
 • Historieglimt 106 - Nyhavna og dykkedalbene - [105]
 • Historieglimt 107 -
 • Historieglimt 108 -
 • Historieglimt 109 -
 • Historieglimt 110 -
 • Historieglimt 111 -
 • Historieglimt 112 -
 • Historieglimt 113 -
 • Historieglimt 114 -
 • Historieglimt 115 -
 • Historieglimt 116 -
 • Historieglimt 117 -
 • Historieglimt 118 -


 • Øvrige historieglimt

Øvrige artikler av Per Øverland:

 • Historieglimt fra Lade og Lademoen - første samling[109]
 • Historieglimt fra Lade og Lademoen - andre samling[110]
 • Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling[111]
 • Gamle dagers Lademoen - en samling avisartikler[112]

Per Øverland har også trykket opp Johan Løkhaugs "Gater og gårder på Lademoen" og sin egen bok om Ynglingen i én bok[113].

Kilde

 • 1. Nettsted Lademoen historielag


Eksterne lenker