WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Per Lund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Per Lund

Advokat Per Berg Lund, født 14. oktober 1878 i Oslo (Christiania), død der ugift 22. januar 1954, sønn av oberst i artilleriet Joachim Brinch Lund og hustru Emma Johanne Andrea f. Berg.

Per Lund ble cand. jur. 1902 og var edsv. fullmektig først ved Søndre Søndmøre sorenskriveri og hos byfogden i Trondhjem. Fra 1904 var han bosatt som overrettssakfører i Trondhjem, høiesterettsadvokat 1908. I Trondhjem var han flere ganger kst. assessor i overretten og var finansborgermester fra 1926 til 1933. Statsråd og sjef for Finansdepartementet i Mowinckels 2nen regjering fra februar 1928 til mai 1931 og i hans 3. regjering fra mars 1933 til november 1934, da han trådte ut og 9. november s. å. ble utnevnt til direktør for Skattevesenet og formann i Riksskattestyret. Han tok avskjed 14. oktober 1948 og var senere bosatt i V. Aker.

I Trondhjem var advokat Lund 1923- 26 medlem av bystyret og formannskapet formann i ligningsrådet 1913- 26, formann i Spareskillingsbankens direksjon fra 1911 og ordfører i Forretningsbankens representantskap fra 1918, medlem av Det Norske Sakførerforenings hovedstyre m. v. Likeledes var han medlem av og formann i flere kommisjoner og utvalg, oppnevnt av regjering og Stortinget. Advokat Lund var medlem av Harmoniens direksjon fra 1921 og fungerte som ordfører fra 1922 til 1924.

Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2014
  • Olaus schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963