WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Peter A. Falck

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Peter A. Falck (ca 1741 i Jämtland -1798 i Trondheim). Gift med Karen Marie Dalstrøm (-1783). Barn: Peter Falck (1769- 5.9.1823), Maren Cathrine Falck (1778-) , Ingeborg Anna Falk Lyng (1774-1810), Ole Andreas Falck (1777- 1802).

Peter Falck grunnla Trondhjems Skibsværft i 1779 sammen med grosserer Heinrich Meincke og hoffagentinne Catarina Lysholm .

I 1772 blir han nevnt som forslagstiller for at det opprettes et kontor i Trondheim for kornhandel med Arkangelsk. I 1773 ble han gift og bodde da i Thaulowgården. Han eide en halvpart av Kjøpmannsgata 27 i 1777 sammen med cancelliråd Thaysen og eier av Sandgata 12.

Han var kjøpmann og handlet med jern og kvernsteiner. Ellers er det kjent at han startet byens første farveri og han hadde en tobakksfabrikk i Waisenhusets lokaler. Der måtte barna arbeide. Farveriet gikk ikke så godt. Den han satte som bestyrer bedro han og tok selv over virksomheten. Det samme skjedde enda to ganger til, og dermed besørget Peder at byen hadde 3 farverier som han ble fralurt. Han ble beskrevet som et naturmenneske, høflig og enkel og ha med og gjøre.

Kjøpmann Peter Falck i Trondheim og Zacharias Wiklund fra Sverige kjøpte partene i Mostadmark Jernverk i 1795 og overtok driften av jernverket. Peter Falck tilhørte de 12 eligerte menn i Trondheim og bodde på Falkenborg gård som han kjøpte i 1777.

Peter Falck var født i Jämtland og ble deleier av Ljusnedal bruk i 1788.

Da Peter Falck startet sitt skipsverft i Trondheim omkring 1780, fikk han jern til skipsbyggeriet fra Ljusnedal bruk i Furnäsdalen. Hans handelstilknytning til Røros førte også til at Røros kobberverk handlet jern i større omfang med Ljusnedal bruk enn med Mostadmark jernverk. Forbudet mot å innføre utenlandsk jern ble ikke lenger håndhevet så strengt, og i 1784 fikk Peter Falck tillatelse til å innføre jern fra Sverige. Jernet måtte likevel først fraktes til Stjørdal hvor det ble kontrollert av stedets lensmann. Fra Stjørdal ble jernet fraktet sjøveien til tollbua i Trondheim.

Da Peter Falck døde ved juletider? 1798 var Mostadmark jernverk eid Peter Falck med 5/10 parter og Zacharias Wiklund med 5/10 parter. Ved et privat skifte ble eierpartene til Falck fordelt på de fire barna han hadde med 1/10 part til hver, mens den siste 1/10 parten ble overført til Ole Schancke Blechingberg.

Blechingberg, som var av tysk herkomst, ble Peter Falcks forretningskompanjong fra 1.1.1794.

Det var sønnen Ole Andreas Falck, Zacharias Wiklund og Blechingberg som drev verket videre etter Peter Falcks død. Ole Andreas Falck døde av blodstyrtning bare 24 år gammel i februar 1802. Sin eierandel i verket hadde han testamentert til Ole Schancke Blechingberg.

I perioden fram til 26.9.1805 ble de andre eierne kjøpt ut av Blechingberg for 640 riksdaler per part. Verdien på verket var etter dette på 6.400 riksdaler.

Jan Erik Slind forteller:

Byen har fått en ny gate som heter Peter Falcks veg og ligger borte ved Circus. Jeg ble nysgjerrig på hvem han var og om han har tilknytning til den eller så kjente Falch slekta. Så viser det seg at han har en svært innholdsrik historie. Peder Andersen Falch som jeg ville skrevet navnet var født i Jemtland i 1740, men kom til Trondheim til en gammelonkel i Ravnkloa som het Carl Andersen Falck. Han igjen var en slektning av Carl Jørgensen Falck som var gift med datteren til Hans Ravnklo som døde i pesten i 1719. I 1772 blir Peder nevnt som forslagstiller for at det opprettes et kontor i Trondheim for kornhandel med Arkangelsk. I 1773 ble han gift og bodde da i Ravnkloa. Han var kjøpmann og handlet med jern og kvernsteiner. I 1777 kjøpte han Falkenborg gård som landsted (derav gatenavnet) I 1779 grunnla han sammen med flere av byens store navn Trondhjems Skibsværft. I 1788 ble han deleier i Ljusnedals bruk i Herjedalen. I 1794 inngikk han kompaniskap med en Ole Blechingberg og stiftet firmaet Falck & Comp. I 1795 kjøpte de Mostadmark jernverk. Han drev også handel med Røros jernverk. Ellers er det kjent at han startet byens første farveri og han hadde en tobakksfabrikk i Waisenhusets lokaler. Der måtte barna arbeide. Farveriet gikk ikke så godt. Den han satte som bestyrer bedro han og tok selv over virksomheten. Det samme skjedde enda to ganger til, og dermed besørget Peder at byen hadde 3 farverier som han ble fralurt. Han ble beskrevet som et naturmenneske, høflig og enkel og ha med og gjøre. Han døde i i 1798. Han må ha fått en sønn med samme navn som lot oppføre Thaulowgården i Ravnkloa i 1807. Han døde i 1823. Det gjenstår og vite om denne slekta tilhørte den norske grenen av Falch.

Kilde

  • 1. MOSTADMARK JERNVERK 350 ÅR. Gisle Rø. August 2003
  • 2. Medelelse fra Jan Erik Slind
  • 3. GENI