WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Peter Arnet Hansen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Peter Arnet Hansen og frue
Nordre gate 1860
Peter Arnet Hansen (28.8.1779 i Trondhjem - 24.4.1854) var sønn av Just Hansen (1732 i Faaborg, Fyn- 22.6.1802) og Bolette Christine Arnet (1.11.1752-21.3.1845). Gift med 21. januar 1805 med Kirsten Andrea Aagaard (18.7.1773 på Sande hovedgård i Tune- 13. mai 1850 i Trondhjem), datter av sorenskriver Christian August Aagaard og Petronelle Hermana Buch, datter av Christian Ulrich Buch, død 1778 som kommandant på Munkholmen. 7 barn. Thorvald Hansen var yngst.

Familiens bygård lå i Strandgaten 31, bebyggelsen på eiendommen brente ned under bybrannen i 1841. Firmaet hadde 2 brygger, en i Kjøpmannsgaten 87-gml nærmest Tollboden, og og den andre i Fjordgaten.

Peter Arnet Hansen ble i 1798 ansvarlig kompanjong sammen med faren, under firma Just Hansen & Søn. I de økonomisk vanskelige tidene i 1820- og 1830-årene led firmaet betydelige tap, et av firmaets skip forliste og en brygge med fullt varelager brente ned. Som følge av dette avviklet P.A.Hansen firmaet Just Hansen & Søn. Han oppsa sitt borgerskap som kjøpmann i Trondheim 28. juli 1836. 15. september samme år sender han en ansøkning til Norges banks direksjon om ansettelse i stilling som "seddelunderskriver" i banken. Han hadde vært medlem av Norges Banks representantskap siden bankens opprettelse og fungerte da i Kontrollkomiteen.

Familien bodde i denne tiden for det meste på Nardo. Familien eide Nardo Søndre(Lille) fra 1825 til 1843, senere Nardo Søndre 1850-1976. Familien eide også , Eklesspandet, Steinaunet og Estenstad. Det ble kjøpt en bygård på hjørnet av Nordre gate og Carl Johans gate (senere i eie av Nicolay Klinge). Gården brente i 1841, men ble gjenoppbygd i 1842 av tømmermester Grotmark.

I 1844 ble P.A.Hansen ansatt som Veier-Maaler og Vrager i Trondhjem, eller Stadsveier som stillingen het senere.

Han var blant stifterne av Klubselskabet Harmonien i 1813.

Kilde

  • 1. Olaus Schmidt. Gammel Trondhjemmers erindringer.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963