WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Prosjektering AS

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo Prosjektering AS

Prosjektering AS, tidligere rådgivende ingeniørfirma , etablert i Oslo 12. februar 1957 under navnet Ingeniørforretningen Eeg-Henriksen A/S. Investorer bak etableringen var Haakon Eeg-Henriksen, som med sin bygge- og anleggsvirksomhet også trengte en rådgivende ingeniørbedrift. I 1959 ble firmanavnet endret til Prosjektering as Teknisk økonomisk rådgiving.

I 1961 ble aksjekapitalen økt, og ett av Sveriges største konsulentfirma, Orrje & Co kom inn i samarbeidet.

Trondheimskontoret ble etablert 1. mai 1964 som et avdelingskontor. I 1967 ble direktør Orrje i Orrje & Co representert i styret sammen med norsk-amerikaneren General Leif Johan Sverdrup i Sverdrup & Parcel.

I 1968 ble Jarle Berg leder for Trondheimskontoret, og i 1970 ble han leder for hele firmaet. Dette ble omorganisert i 1972, og kontoret i Oslo ble lagt ned samtidig som all virksomhet ble overført til Trondheimskontoret. AS Prosjektering hadde fra starten av kontorer i Bratsbergvegen 25, deretter fra 1973 i kontorbygget til Motor-Trade i Sundlandsvegen 2.,

Staten og fylkeskommunene gå i denne perioden gunstige tilskudds- og låneordinger til etablering av nye vannforsynings- og avløpsnlegg i distriktene. Flere større konsulentfirma var inne i dette markedet på denne tiden, bl.a. Reinertsen AS,Østlandskonsult AS, Asplan Viak AS. Markedet for Prosjektering AS ble vesentlig Midt-Norge og Nord-Norge i de kommende 20 årene. I Nord-Norge var det færre firmaer i markedet, der Barlindhaug i Tromsø var det største. Dette førte til at Prosjektering AS i endel år ble det markedsledende VA-firmaet i Nordland og Finnmark fylker.

Prosjektering AS var i vekst på 1970-tallet og etablerte flere avdelingskontorer:

Prosjektering AS - Vadsø, etablert i 1974
Prosjektering AS - Bodø , etablert 1. mai 1976
Prosjektering AS - Ørland i 1978
Prosjektering AS - Harstad 1980
Prosjektering AS - Bergen 1981

Firmaet var inne i en litt turbulent periode midt på 1980-tallet. Enkelte avdelingskontorer ble lagt ned og andre overtatt av de ansatte. Harstadkontoret ble lagt ned i 1985 da oljeaktiviteten i Harstad ikke ble som forventet. Kontoret på Brekstad i Ørlandet ble overtatt av de ansatte, og Bodøkontoret ble etter hvert lagt ned. Bergenskontoret ble solgt 1. november 1990, og Vadsøkontoret overtatt av to av de ansatte fra 1. august 1991.

Firmaets mangeårige sjef og hovedaksjonær, Jarle Berg, ble etterfulgt av Bjørn G. Petersen 1. september 1986. Firmaet hadde da 38 ansatte, herav 15 i Trondheim, og en omsetning på 11, 4 millioner kroner. Firmaets virksomhet som opprinnelig var bro- og byggeteknikk, og senere vann- og avløpsanlegg, ble senere utvidet med samferdselskompetanse og mere byggteknisk kompetanse.

Firmaet flyttet senere til nye lokaler i Sluppenveien 5, og deretter til Hoeggen Søndre.

På slutten av 1980-årene ble det en trend i VA-markedet at større firma kjøpte opp mindre enheter. For Prosjektering AS førte dette til at firmaet gikk sammen med det svenske firmaet Scandiaconsult i ett selskap med SCC som morselskap 1. januar 1999. Det var da 22 ansatte ved Trondheimskontoret.

I 2003 ble Scandiaconsult kjøpt opp av det danske konsernet Rambøll, og endret navn til Rambøll 1. april 2004. Firmaet etablerte virksomheten i Ila Jerns gamle kontorlokaler i Ila.

Jan Habberstad forteller:

Jeg hadde sommerjobb 1971-72 i Prosjektering as Trondheim mens jeg studerte på NTH. Oppgavene var landmåling av vannledningstraseer, som så ble detaljplanlagt av andre ingeniører på kontoret. Jeg fikk utført landmåling i Bjugn kommune, der Barset vannverk skulle utvides nordover til Lysøysund. Sommeren etter var jeg i Beiarn kommune, der Heståga vannverk skulle måles opp. Prosjektering as var nok det ledende firmaet i Midt-Norge innen vannverksplanlegging på den tiden.

Det var mange gode kollegaer ved Trondheimskontoret. Sjefen, han Jarle Berg hadde sekretariat med fru Schjelvaag på regnskap og fru Bonesvoll på korrespondanse. Vigdis Hårstad var også i dette teamet. Harald Saksegård var overingeniør og holdt oversikt over alle firmaets oppdrag og kunder. Av øvrige ingeniører i Trondhjemskontoret husker jeg Terje Schive som var firmaets landmåler, Per Harald Haugen, Magne Thomassen og Sven Arvo Valdor, som drev aktivt med lekkasjelytting. Jeg er usikker på om Georg Samstad var ansatt der da eller kom senere. John Sirum, Arild Rydh, Turid Pedersen Ødegård og Bjørn Remen kom vel til senere på syttitallet sammen med mange flere. Dagrunn Richter var sekretær i flere år.

Fra 1. mai 1976 ble jeg avdelingsleder ved Prosjektering AS - Bodø, etter noen år hos Hydroconsult - Erik Ræstad i Oslo. Jeg var også aktivt med i etableringen av Harstadkontoret, der Bjørnar Evjen var avdelingsleder, men oljeeventyret kom ikke for fullt der.


Kilde

  • 1. Jan Habberstads privatarkiv
  • 2. Dokumenter om Prosjektering AS

Eksterne lenker