WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Prosjektering AS - Bodø

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Annonse fra Prosjektering a.s.
Tandberggården i Storgata Bodø
Tandberggården i Storgata Bodø 1976
Lokalene på Alstad i Bodø
Prosjektering AS - Bodø var et avdelingskontor for Prosjektering AS i Trondheim, etablert 1976 i Storgata 26 i Bodø. Kontoret hadde vannfaglig kompetanse innen vannforsyning,avløp, lekkasjesøking, byggfag, vegbygging og geoteknikk, og betjente hovedsaklig kommunene i Nordland og Troms fylker.

Avdelingsleder fra 1976 til 1982 var sivilingeniør Jan Habberstad. I etableringsåret og i det påfølgende år, ble ytterligere 3 personer ansatt:

Ingeniør Terje Fagernes, fra Finnsnes
Tegner Elisabeth Benum, fra Bodø
Sekretær Grete Laila Pedersen, fra Bodø
Sivilingeniør Øyvind Ligaard, fra Trondheim

I de påfølgende år økte oppdragsmengden, og kontoret flyttet i april 1980 til større lokaler i Trålveien 22 på Alstad utenfor bykjernen. Kontoret fikk flere ansatte, blant disse var: Gisle Rike, Knut Hepsø, Knut Grande, Jørgen Mosand, Gunnar Johnsen, Kyrre Didriksen, tegner Mona Edvardsen, Ketil Fevik, Sven Samuelsen, Kjellaug Ø.Johansen.

Prosjektering AS arrangerte en rekke kurs og konferanser for ansatte i kommuner og fylkeskommunen, bl. a. var dosent og senere professor Hallvard Ødegaard en mye benyttet foredragsholder.

Jan Habberstad forteller:

Jeg flyttet til Bodø 1. mai 1976 da jeg ble avdelingsleder for Prosjektering AS. Det ble 6 meget aktive år der som markedsjef, annonsesjef, fagsjef, kontorsjef, personalsjef og primus motor for et firma i sterk ekspensjon. Kontorlokalene i Storgata 26 ble snart for små og nye og større lokaler måtte skaffes bare et par år senere, værre var det å skaffe bolig til alle de nytilsatte som kom etter hvert. Vi måtte kjøpe boliger i et ekspenderende marked, og vi ansatte bygde faktisk også grunnmuren til en bolig på Tverlandet ved dugnad!

Et aktivt samarbeid med myndigheter regionalt i Nordland, og sentralt i Oslo, ga stadig nye oppdrag. Fylkesing. Ole Salomonsen, avd. ing. Erling Hagen og ing. Per Strømhaug ble hyppig kontaktet. Malen ble etter hvert å legge seg lavt i prisforespørsler/anbud, for senere å ta dette igjen ved detaljplanlegging. Vi hadde få konkurrenter i markedet til å begynne med, der var en konsulent Grann-Meyer i Lofoten og senere kom Østlandskonsult AS til Bodø.

Vi drev svært aktiv markedsføring, "akkvisisjon" kalte sjefen i Trondheim det. En rekke kurs ble avholdt med kommunalt ansatte ingeniører, kontorsjefer og ordførere som målgruppe. Våre bedriftsbesøk med leie av charterfly til rørleverandører innland og utland var sterkt etterspurte, der vi dro til Finland, Sverige, Danmark for å se på nye produkter, dette i tillegg til leverandører i Norge.

I 1980 ble det etablert avdelingskontor i Harstad med Evjen som leder.

Fra våren 1982 overtok Knut Grande som avdelingsleder da Jan Habberstad flyttet til Trondheim. Prosjektering AS - Bodø ble lagt ned i 1988 og oppdragsmengden overført til hovedkontoret i Trondheim.

Prosjekter i Prosjektering AS-Bodøkontorets referanseliste:

Ballangen: Hovedplan for vannforsyning, forprosjekt vannverk Ballangen sentrum, vannkildeundersøkelser Børsvann. William Karlstad var kommuneing.
Beiarn: Byggeledelse Heståga vannverk. Forprosjekt og detaljplanlegging Ågleiåga vannverk. Rammeplan for avløp. Detaljplan avløpsanlgg Moldjord. Teknisk sjef var Sæther, senere Kåre Isaksen.
Bodø :Forprosjekt vannforsyning Åseli/Tuv. Geoteknisk undersøkelse Kjellmyra boligfelt, kirkegård Bertnes, Høglia boligfelt, Mørkved idrettsområde.
Dønna: Rammeplan for avløp.Søknad om utslippstillatelser. Øystein Fjellheim var kommuneing.
Evenes: Byggeledelse Kvitfors felleskommunale vannverk. Detaljplanlegging Indre Evenes vannverk. Rammeplan avløp Ytre Evenes. Kommuneing. var Øivind Ræder.
Gildeskål: Forprosjekt og detaljplan Arnøyene fellesvannverk, Stjernåga vannverk og Tøa vannverk. Jann Aakre var kontorsjef. Lauritsen var kommuneingeniør, Skogvold var avd. ing.
Hamarøy: Rammeplan vannforsyning. Forprosjekt Skutvik v.verk. Grunnvannsanlegg Finnøy. Thorleif Winther var kommuneing.
Herøy: Hovedplan vannforsyning. Herøy vannverk. Grønbech var kontorsjef, Furu var ordfører, Jacobsen kommuneingeniør..
Leirfjord: Hovedplan vannforsyning. Leirfjord vannverk. Andersen var kommuneingeniør, Nygård var kontorsjef, senere Arild Nordby. Aarnseth var byggeleder.
Lødingen:
Meløy: Halsa vannverk- dam og høydebasseng. Rolf Torrisen var formann i vannverket.Åmnes vannverk. Per Høiaas var kommuneing.
Narvik: Avkloakkering E6 Ankenesstrand. Forprosjekt vannverk Kvikstad.
Rødøy: Vannforsyning Nordværnes, Tjongsfjord, Kila. Avløpsanl.Vågaholmen. Boligfelt Kvalvika. Rolf Iversen var kommuneing.
Saltdal: Hovedplan vannforsyning. Røkland renseanlegg. Erlng Mentzoni jr. var rådman, senere Geicke., Korneliussen var kommuneingeniør.
Skjerstad: Hovedplan vannforsyning. Misvær vannverk. KU riksveg 812/Kvikstad vannverk. Kommuneing. var Tor J.Åseng, senere Lofthus.
Skånland: Byggeledelse Kvitfors fellesvannverk. Vann og avløp Trøssemark, Breistrand. Kommuneing. var Per Andersen
Steigen: Rammeplan vann. Forprosjekt og detaljplan vann Engeløy-Bogen og Nordfold. Skjelstad var kom. ing., Per Stensland var avd. ing.
Tysfjord: Drag, Storø og Kjøpsvik vannverk. Kommuneing. var Per Zahlsen.
Vefsn: Rammeplan for vann. Drevja vannverk. Grunnvannsanlegg Gløsen. Soneplan Holandsvika. Standahl var kommuneing.,senere Bjørgen. Simonsen var rådmann.
Vestvågøy: Hovedplan vann. Ballstad vannverk, Stamsund vannverk. Renseanlegg Gravdal sykehus. Einar? Strand var kommuneingeniør, Nygaard var rådmann.
"Øksnes" og Sortland kommunervar med i et interkommunalt samarbeid, Inge Danielsen var kommuneingeniør i Øksnes, Jacobsen i Sortland.

Kilde

  • 1. Jan Habberstads privatarkiv
  • 2. Dokumenter om Prosjektering a.s.


Eksterne lenker