WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Røstad Østre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Røstad Østre 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Røstad Østre, gnr 122/2, Paul Røstads veg 70 A i Bratsberg, opprinnelig kirkegds tilhørende bispestolen. Fra 1746 er Røstad i kirkebøkene oppført som 2 leilendingdbruk, Røstad Vestre gnr 122/1 og Røstad Østre.

Fra 1836 var Ole Andersen (1806-15.5.1892) bruker. Han ble gift 8.11.1833 med Kirsten Paulsdatter Fjermstad (22.6.1812-9.5.1864). De fikk 5 barn. I 1864 solgtes gården ved kgl. skjøte til deres 2 eldste sønner Anders og Paul. Gården ble da selveierbruk, etter at den samme slekta hadde brukt gården som selveierbruk.

Kirkesanger og lærer Paul Olsen Røstad (23.9.1835- 20.3.1912) ble eneeier etter at broren Anders Røstad (26.1.1834-18.4.1905) var død. Han ble gift i 1868 med Anne Haldorsdatter Moen (1837 i Klæbu - 7.4.1910). de fikk 3 barn. Sønnen Carl Christian Paulsen (1.3.1876-21.3.1910) tok over gården. Han ble gift i Strinda kirke 9.12.1907 med Marit Kristiansdatter Eggen (1 7.8.1884 i Selbu-1949). 2 barn i dette ekteskap. enken ble 2. gang gift med Karl Einar Einarsen Bandlien (1884 i Frosta-1961).

I 1921 solgte Bandlien gården til Edvart O. Bratseth (6.7.1878 i Rissa-15.12.1976) og kjøpte gården Amalienborg ved Leangen.

Den nye brukeren ble gift med Anna Johnsdatter (3.2.1871 i Vanvik-28.10.19399. De fikk 5 barn og sønnen Olaus (29.10.1910 - 29.11.1989) tok over gårdsdrifta i 1940. Han var ugift.

Trondheim kommune kjøpte jorda på gården ca 1980, senere ble det bygget boliger.

Husene på Røstad Østre ble i 1992 solgt til Jørgen Karlsaune (10.4.1948 i Åfjord-). Han er gift med Synnøve Grytdal (4.8.1947 i Støren-). de har 3 barn.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Bygdebok for Bratsberg Annex-sogn. Kåre G. Hugås. 2000.